تسهیلات خرید کالای سرمایه ای

تسهیلات خرید کالای سرمایه ای بانک شهر

بانک شهر در راستای رشد چرخه تولیدی و اقتصادی کشور در بخش های مختلف صنعت و بازرگانی اقدام به ارائه خدمت به صنعتگران و تولیدکنندگان و شرکت های سرمایه ای، تجاری و خدماتی به مظنور تامین کالای سرمایه ای می نماید.

گروه های هدف:

  • شرکت های سرمایه ای، تجاری و خدماتی و یا اشخاص حقیقی فعال در امور تولید و بازرگانی کالاهای سرمایه ای
  • کلیه کارخانه ها و بنگاههای تولیدی

 

مشخصات تسهیلات اعطایی جهت کالای سرمایه ای:

سقف مبلغ پیشنهادی:

  • حداکثر معادل 80% کالای سرمایه موردنظر تا سقف 2000 میلیون ریال
  • مدت: حداکثر 36 ماه
  • سهم بانک: به میزان 80% سرمایه مشارکت
  • سهم شریک: به میزان 20% سرمایه مشارکت

ارایه درگاه پرداخت برای سایتهای فعال تولیدی و اقتصادی کشور

ارایه درگاه پرداخت برای سایتهای فعال صنعتی ، بازرگانی ، تولیدی ، سرمایه ای و خدماتی در ePayBank.ir

Facilities Capital City Bank procurement

City Bank in line with the production cycle and economic growth in various sectors of industry and commerce, artisans and producers attempted to serve and investment firms , commercial and investment services to supply Mznvr .

Target groups :

Investment companies , business and services or individuals active in the production and trade of capital goods
All factories and manufacturing enterprises

Specifications facilities for capital goods :

Roof Suggested Donation :

Maximum of 80% of capital required up to 2000 milon Rails
Duration : Up to 36 months
Bank ‘s share : 80% equity participation
Partner ‘s share to 20% equity participation
Port offered to pay for the active sites of production and economic

Port offered to pay for the active sites for industrial , commercial, manufacturing , capital and services in ePayBank.ir
Electronic portal , a municipal port , internet port city banks , banks port city , get Portal , get Portal banking , capital goods , paying specific port , the port city banks , commercial ports , port services , private port , industrial port , port directly banking , online payment gateway , payment gateway , proprietary online payment gateway , bank payment gateway , merchant payment gateway , payment gateway , personal , corporate capital