حساب جام ملت

صاحبان حساب جام بانک ملت میتوانند از خدمات زیر استفاده نمایند.

تایید مبلغ چک :

صاحبان حساب جام میتوانند اطلاعات چک / چکهای صادره اعم از سری ، سریال ، تاریخ و مبلغ چک را از طریق سامانه اینترنتی بانک ملت ثبت نمایند. با انجام ثبت مشخصات چک در محیط مذکور، چکهای صادره صرفا با مبالغ و تاریخهای تایید شده از طریق شعب و یا باجه های بانک ملت، قابل پرداخت خواهد بود. بدین ترتیب دغدغه های ناشی از جعل مشخصات چک و سوء استفاده های احتمالی توسط ذینفعان به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

استعلام وضعیت چک:

با استفاده از خدمت استعلام وضعیت چک، جهت دارندگان حساب جام این امکان فراهم می باشد که با ثبت اطلاعات چک جام اعم از سری و سریال چک در سامانه اینترنتی بانک ملت، از آخرین وضعیت چک ( پرداخت شده، پرداخت نشده ، برگشتی و … ) مورد نظر اطلاع پیدا نمایند.

مشاهده وضعیت دسته چکها:

دارندگان حساب جام با استفاده از گزینه مشاهده دسته چکها ( تعداد چک های پاس شده، پاس نشده، برگشتی)، امکان مشاهده وضعیت تمامی دسته چکهای جام دریافتی در بازه زمانی مورد نظر را داشته و همچنین با ثبت سری و سریال برگ چک جام امکان مشاهده وضعیت چکهای آن دسته چک نیز از این طریق مهیا می شود.

تامین موجودی برگشتی:

در صورتیکه مشتری به علت کسر موجودی حساب جام خود دارای چک برگشتی باشد، میتواند با استفاده از این خدمت و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه، نسبت به تامین موجودی حساب خود از طریق سایت بانکداری اینترنتی اقدام نماید. بدین منظور مشتری با انتخاب گزینه تامین موجودی چک برگشتی در صفحه بانکداری اینترنتی، نسبت به ورود شماره حساب جام مربوطه، سری و سریال چک برگشتی اقدام می نماید. پس از طی مراحل فوق و تایید مراتبف مبلغ چک در حساب جام مربوطه مسدود می شود …. ( اگر بعد از 10 روز انجام دهد که امکان رفع درگیری بدون رفع سوء اثر امکان پذیر نمی باشد ) قابل ذکر است پرداخت مبلغ مبلغ مسدود شده فقط جهت چکهای برگشتی با سری و سریال ثبت شده خواهد بود.

درخواست صدور ملت کارت متمرکز:

دارندگان حساب جام با ساتفاده از این خدمت امکان صدور درخواست ملت کارت متمرکز جهت حساب جام خود را بدون نیاز به حضور در شعبه را دارند. پس از ارسال درخواست، و با گذشت یک هفته از زمان صدور درخواست به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه و ملت کارت متمرکز خود را دریافت می دارند.

غیر فعال نمودن کارت بانک ملت:

در صورتی که دارنده حساب جام دارای ملت کارت متمرکز باشد و در مواقع خاص نیاز به غیرفعال کردن کارت خود را پیدا نماید، با دسترسی به سایت بانکداری اینترنتی بانک ملت و گزینه غیرفعال نمودن کارت، اقدام به غیرفعالسازی ملت کارت متمرکز خود می نماید. چنانچه صاحب حساب مجددا نیاز به فعالسازی ملت کارت متمرکز را داشته باشد بایستی به یکی از شعب بانک ملت ( یا شعبه درخواست کننده کارت ) مراجعه نماید.

درخواست تغییر رمز ملت کارت:

دارندگان حساب جام چنانچه به هر دلیل ( فراموش نمودن رمز، مفقود شدن پاکت رمز دریافتی از شعبه و … ) قصد تغییر رمز عبور کارت خود راداشته باشند میتوانند با استفاده از این خدمت، جهت صدور رمز جدید اقدام نمایند. لازم به ذکر می باشد حداکثر تا 10 روز پس از ثبت درخواست تغییر رمز کارت توسط شما، پاکت رمز جدید به شعبه مورد نظر شما ارسال می گردد و میتوانید با مراجعه حضوری، پاکت مزبور را زا شعبه مربوطه دریافت نمایید. همچنین تا زمان دریافت پاکت رمز جدید، کارت شما غیرفعال خواهد بود.

درخواست اتصال یا قطع اتصال حساب های فرعی:

دارندگان حساب جام میتوانند در هر روز فقط یکبار، حداکثر وضعیت شش حساب خود را در اتصال به ملت کارت متمرکز این فرم تغییر دهند. همچنین اطلاعات حسابهای تغییر داده شده پس از 48 ساعت بر روی کارت مشتری اعمال می گردد. لازم به ذکر است در صورتیکه مبلغ سقف برداشت ماهیانه از سوی مشتری مشخص و ثبت شود، امکان برداشت بیشتر از مبلغ درج شده در ماه وجود ندارد.

مشاهده اطلاعات ملت کارت متمرکز ( اکسس کارت ) :

دارندگان حساب جام که دارای ملت کارت متمرکز نیز می باشند با استفاده از گزینه مشاهده اطلاعات ملت کارت متمرکز امکان مشاهده مجموع آخرین برداشت، سقف روزانه برداشت، وضعیت اتصال حسابها به کارت و مجموع برداشت ماهیانه را دارا می باشند.

عمره مفرد: دارندگان حساب جام میتوانند پس از ثبت نام سفر عمره مفرده از طریق سایت بانکداری اینترنتی بانک ملت نسبت به استعلام وضعیت ثبت نام و همچنین اخذ گزارش هم گروه عمره مفرده اقدام نمایند.

مشاهده اطلاعات تسهیلات دریافتی :

اندسته از مشتریانی که زا بانک ملت تسهیلات دریافت نموده باشند و همچنین از طریق حساب جام از خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت بهره مند می باشند، میتوانند در قسمت تسهیلات اطلاعات تسهیلات دریافتی خود اعم از شماره قرارداد، نوع تسهیلات، وضعیت تسهیلات، مبلغ اعطایی، شعبه اعطاکننده، نرخ سود / کارمزد و مبلغ اقساط را مشاهده نمایند.

مشاهده مانده بدهی:

صاحبان حساب جام که زا بانک ملت تسهیلات دریافت نموده باشند با استفاده از خدمات اینترنتی بانک ملت امکان مشاهده مانده بدهی تسهیلات خود در لحظه اعم از مانده بدهی بابت اصل، سود / کارمزد، جریمه، تاخیر و سایر هزینه ها را دارا می باشند. همچنین با استفاده از گزینه فوق امکان مشاهده مانده بدهی سررسید شده نیز میسر می باشد.

بازپرداخت اقساط تسهیلات:

این شرایط برای دارندگان حساب جام فراهم می باشد که با ساتفاده از سایت بانکداری اینترنتی بانک ملت، اقدام به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی خود نمایند. بدین صورت که با انتخاب گزینه بازپرداخت اقساط، شماره قرارداد تسهیلات دریافتی، درج مبلغ قسط نمایش داده شده و شماره حساب تامین کننده وجه، اقدام به بازپرداخت اقساط مورد نظر نمایند. لازم به ذکر است تمامی کنترلهای لازم در خصوص شماره قسط، محاسبات مربوطه، بصورت مکانیزه انجام می پذیرد.

بازپرداخت اقساط سایر مشتریان:

دارندگان حساب جام با استفاده از سایت بانکداری اینترنتی بانک ملت امکان بازپرداخت اقساط سایر مشتریان را دارا می باشند، بطوری که با ثبت شماره قرارداد مربوطه در قسمت مورد نظر، امکان مشاهده اطلاعات تسهیلات مذکور و بازپرداخت قسط مربوطه میسر می باشد.

صورتحساب تسهیلات:

با استفاده از گزینه صورتحساب تسهیلات، دارندگان حساب جام که از خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت استفاده می نماید، امکان مشاهده آخرین وضعیت و گردش بازپرداخت تسهیلات دریافتی( ده، بیست و یا سی گردش اخر) را دارا می باشند.

مشاهده گردش کارت اعتباری:

آندسته از دارندگان حساب جامی که براساس ضوابط و مقررات بانک ملت، کارت اعتباری از بانک دریافت نموده باشند، با استفاده از سامانه اینترنت بانک ملت میتوانند ضمن امکان مشاهده پنج، ده و سی گردش اخر، فایل 200 گردش آخر کارت اعتباری خود را در قالبهای مختلف دریافت نمایند.

مشاهده صورتحساب کارت اعتباری :

با استفاده از گزینه فوق صاحبان حساب جام که از خدمات ویژه این حساب و کارت اعتباری بانک ملت نیز استفاده می نمایند، میتوانند صورتحساب کارت اعتباری خود را در بازه زمانی مشخص مشاهده نمایند.

غیرفعالسازی کارت اعتباری:

مشتریان بانک ملت که ضمن بهره مندی از خدمات ویژه حساب جام ( بانکداری اینترنتی ) از خدمت کارت اعتباری نیز استفاده می نمایند، در صورت نیاز و در مواقع خاص امکان غیرفعال سازی کارت اعتباری خود را از طریق اینترنت بانک ملت دارند.

تنظیم هشدار ( پیامک – ایمیل ):

صاحبان حساب جام که بعنوان کاربران سایت بانکداری اینترنتی بانک ملت نیز محسوب می شوند، این شرایط برای آنها فراهم می باشد که با استفاده از گزینه تنظیم هشدار ( پیامک – ایمیل ) در زمان ورود به سایت بانکداری اینترنتیف اعلام سررسید بدهی تسهیلات دریافتیف اعلام انجام حواله اینترنتی، اعلام واریز حواله بین بانکی به حساب، پیامهای هشدار به آدرس ایمیل ارائه شده و همچنین شماره تلفن همراه صاحب حساب ارسال شود.

  • بانک ملت اینترنتی (165)
  • بانکداری اینترنتی بانک ملت (150)
  • fhk; lgj (110)
  • انتقال وجه شتابی (52)
  • انتقال شتابی (45)
  • درگاه بانک انصار (35)
  • بانکداری اینترنتی ملت (32)
  • واریز اینترنتی بانک ملت (30)
  • انتقال اینترنتی وجه (20)
  • انتقال وجه شتاب (20)