Category Archives: درگاه پرداخت بانک تجارت

درگاه پرداخت اینترنتی الکترونیکی انلاین بانک تجارت

فنون پورتفولیو در تحلیل رقیب

فنون پورتفولیو در تحلیل رقیب

از اواخر دهه 60، مجموعه فنونی با هدف نمایش دادن مجموعه عملیات یك شركت با فعالیت های متنوع تحت عنوان پورتفولیوی كسب و كار ایجاد شد. فنون تحلیل پورتفولیو بیشترین كارآیی را در شكلگیری استراتژی در سطح شركتهای بزرگ و نیز كمك در بررسی واحدهای كسب و كار این شركتها به جای تدوین استراتژی رقابتی در تك تك صنایع ایفا می كند. با این همه اگر محدودیتهای آنها شناخته شوند، این فنون میتوانند نقشی را در پاسخگویی به برخی سوالها در تحلیل رقیب، ایفا كنند، به ویژه اگر شركت در حال رقابت با رقیب توسعه یافتهای باشد كه از این فنون در برنامه ریزی استراتژیك خود بهره میجوید.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای صاحبان حساب در بانک تجارت ، رفاه ، سامان ،  شهر ، آینده ، صادرات ، ملی ، ملت ، پارسیان ، پاسارگاد ، اقتصاد نوین ، رسالت ، مهر اقتصاد ، صنعت و معدن  Continue reading