Category Archives: درگاه الکترونیکی ثبت اسناد

روشهای كسب درآمد از بورس

روشهای كسب درآمد از بورس

سهامداران از حیث بهره برداری از سهام دو گروه هستند :

۱- تعدادی از سود سهام استفاده می كنند، یعنی شركت در ابتدای سال پیش بینی می كند كه مبلغ خاصی به ازای هر سهم سود نقدی می پردازد و عده ای نیز به خاطر سود سالانه اش این سهام را خریداری می كنند.نیازی نیست كه سهامدار، یك سال كامل،مالك سهام باشد تا بتواند از سود سالانه استفاده كند، هر فردی كه در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سهامدار شركت بوده باشد ، سود یكساله به او تعلق می گیرد. ( قبلا توضیح دادیم كه در مجمع عمومی عادی سهامداران در مورد سود شركت و میزان تقسیم آن به صورت نقدی تصمیم گیری می كنند. Continue reading