Category Archives: درگاه الکترونیکی بانک صادرات

درگاه الکترونیکی بانک صادرات ایران

راههای ورود به بورس

راههای ورود به بورس

۱- سرمایه گذار خود به تحلیل بازار پرداخته و سهام مورد نظر خود را انتخاب كند.

۲- با استفاده از مشاور مالی سهام مورد نظر خود را انتخاب كند.

۳- از راهنمایی كارگزار برای انتخاب سهام استفاده كند. Continue reading