شرکت پرداخت الکترونیک سامان

درگاه پرداخت ePayBank.ir تغییرات اعلامی از شاپرک را بر روی درگاه های بانکی درگاه پرداخت اعمال نموده است و پیام زیر صرفا جنبه اطلاع رسانی برای پذیرندگان گرامی درگاه پرداخت و پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سامان را دارد.
پذیرنده گرامی :
با توجه به دستور بانک مرکزی و شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ( شاپرک ) مبنی بر یکپارچه سازی صفحه پرداخت اینترنتی، بدینوسیله به اطلاع می رساند حداکثر ظرف 15 روز آینده نسبت به تغییر آدرس صفحه پرداخت اینترنتی سایت خود اقدام فرمایید.
بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از عدم اعمال تغییرات جدید بر عهده پذیرنده می باشد.
آدرس صفحه پرداخت
از آدرس
صفحه پرداخت قدیم
https://acquirer.samanepay.com/payment.aspx [1]
به آدرس
صفحه پرداخت جدید
https://sep.shaparak.ir/Payment.aspx [2]
آدرس Web Service جهت تایید تراکنش
از Web Service قدیم
https://acquirer.samanepay.com/payments/referencepayment.asmx [3]
https://acquirer.samanepay.com/payments/referencepayment.asmx?WSDL [4]
به Web Service جدید
https://sep.shaparak.ir/payments/referencepayment.asmx [5]
https://sep.shaparak.ir/payments/referencepayment1.asmx?WSDL [6]
با تشکر از توجه شما
درگاه پرداخت

Links:
——
[1] https://acquirer.samanepay.com/payment.aspx
[2] https://sep.shaparak.ir/Payment.aspx
[3] https://acquirer.samanepay.com/payments/referencepayment.asmx
[4] https://acquirer.samanepay.com/payments/referencepayment.asmx?WSDL
[5] https://sep.shaparak.ir/payments/referencepayment.asmx
[6] https://sep.shaparak.ir/payments/referencepayment1.asmx?WSDL
[7] http://samanepay.com/