زبان بدن

زبان بدن

به تکلم، به خموشی، به تبسم، به نگاه / میتوان برد به هر شیوه دل آسان از من

شاید بتوان گفت که ارتباط، یکی از قدیمی ترین و در عین حال عالی ترین دستاورده های بشر بوده است. ارتباط در گذشته و برای انسان اولیه، علاوه بر کارکردهایی که در جهت حفظ حیات و یاری گرفتن از دیگران داشته، زمینه ساز فعالیت های اجتماعی و سرآغازی بر زندگی اجتماعی نیز بوده است. اما، در عصر حاضر اهمیت برقراری رابطه به حدی است که انسان، پیوسته، برای ابداع و ساخت انواع وسایل و ابزارهاف روش ها و شیوه های کارآمدتر ارتباط جمعی و بین فردی کوشیده است. ارتباط اساسا، میان دو یا چند نفر اتفاق می افتد و ما همه، در طول روز با افراد مختلف ارتباط برقرار می کنیم. برقراری ارتباط به دلایل مختلفی صورت می گیرد و هر یک از انواع آن رد سطوح مختلفی مانند کلامی، غیرکلامی و یا هردوی این سطوح روی می دهد.

اما در هر حال، هیچ نوع ارتباطی جز به دلیل احساس نیاز شدید انسان برای برقراری تعامل اجتماعی، به وقوع نمی پیوندند. همه ما به شکلی، پیام های کوچک خود را به دنیا صادر می کنیم. اما به ندرت، آنها را آگاهانه می فرستیم. ما حالت وجودی خود را از طریق زبان غیرکلامی بدن به عمل تبدیل می کنیم. در هنگام گیج بودن، بینی خود را می خارانیم. برای کنار کشیدن خود و یا دفاع از خودف بازوهایمان را در بغل می گیریم. برای ابراز بی تفاوتی، شانه ها را بالا می بریم و برای ابراز صمیمیت چشمک می زنیم، در زمان بی صبری، با انگشت ضرب می گیریم، و در هنگام فراموش کاری به پیشانی خود می زنیم.

حرکات بیانگر، حرکات متعددند که اگر چه برخی از انها عمدی اند، اما برخی دیگر، مثل خاراندن بینی به هنگام بهت و گیجی و یا در بغل گرفتن بازوها برای دفاع از خود نیز وجود دارند که بیشتر ناآگاهانه اند.

ارائه درگاه پرداخت بانکی برای رونق بخشیدن به کسب و کار الکترونیکی و اینترنتی اهمیت زبان بدنی

یک انسان نمیتواند ارتباط برقرار نکند، او میتواند تصمیم به توقف گفت و گو بگیرد، اما غیرممکن است که بتواند جلوی رفتار خویش را بگیرد. رفتار یک فرد، حالت های چهره، حرکات بیانگر و وضع اندام و اعمال دیگر. جریانی بدون توقف اط اطلاعات و منبعی پایدار از نشانه های مربوط به احساساتی را که او تجربه می کند، فراهم می سازد. فقط بخش کوچکی از درک و فهم را که انشان با تعامل رو در رو بدست می آورد، حاصل واژگان است. چنان که یکی از کارشناسان برجسته مدعی است تقریبا 35 درصد معنای ارتباط از واژگان ناشی می شود و بقیه آن از زبان تن حاصل می آید. آلبرت مهرابیان در مقاله ای که بارها مطرح بوده، متذکر شده است که در موقعیت های آزمایش شده توسط او، فقط 7 درصد از تاثیر کلامی بوده و 93 درصد باقیمانده غیرکلامی بوده است. تحلیل یک برنامه ویدئویی نشان می دهد که هر شخصی، عملا با دستانش حرف می زند و تقریبا هیچ کس، در حین گفت و گو بیش از 15 ثانیه قادر به مقاومت در مقابل حرکت دستان یا انگشتانش نیست.

اگر زبان بدن آگاهانه، به منظور جلوگیری از ارتباط متوقف شود، رفتار غیرطبیعی یا تحت فشار ظاهر می شود. ممکن است درصدهای مشخص به دست آمده توسط این محققان سوال برانگیز باشد. اما، افراد کمی هستند که جهت گیری کلی یافته های انان را مبنی بر این کهز بان بدنف واسطه بسیار مهم ارتباط است مورد تردید قرار دهند. الکساندر لوون، روان شناس ، در این باره می گوید:

هنگامی که انسان تعبیر زبان حالت بدن را یاد می گیرد، هیچ واژه ای را به اندازه آن روشن و واضح نمی یابد.

زبان بدنی : زبان احساسات

کلام و واژگان، بهترین ابزار انتقال اطلاعات واقعی اند. هرگاه بخواهید عنوان یک کتاب، وضع هوا، قیمت یک دست لباس و یا اصول فلسفه افلاطون را برای کسی بیان کنید، اساسا بر وازه ها تکیه می کنید. همچنین واژگان برای توصیف هیجانها به کار می روند و معمولا برای این هدف، همراه با زبان تن یا زبان بدن مورد استفاده قرار می گیرند. با وجود این، در حوزه هیجان ها، برتری با زبان بدن است. زیرا، به گفته پادل اکمن و والاس فریزن : علایم سریع چهره ایف نظام اولیه در ابراز هیجان است. شما چهره شخصی را بررسی می کنید تا بفهمید که، آیا او عصبانی، منزجر، ترسیده و غمگین است؟ یا احساس دیگری از این قبیل دارد؟ واژه ها، همیشه نمیتوانند احساسات افراد را توصیف کنند و اغلب برای ان چه در چهره هیجان زده ی افراد دیده می وشد مناسب نیستند.

علایم غیرکلامی نه فقط احساسات فرد را به تصویر می کشند، بلکه، اغلب نشان می دهند، که او چگونه با احساسات خود کنار می آید. احساسات افراد نسبت به روابط شان اساسا از طریق رفتارهای غیرکلامی انان منتقل می شود.

زبان بدن میتواند به وضوح، براطلاعات کلامی تاکید کند، اشاره کردن با سر و دست و دست هنگام سخن گفتنف ممکن است با اثر گذاشتن بر گفته ها، اهمیت ویژه آنها را نشان دهد. در زمان تعبیر زبان بدن، باید تفاوت های رفتاری در نظر گرفته شوند. در غیر اینص ورت سوء تفاهم ایجاد می وشد، در صورتی که این سوء تفاهم وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، سربازان روسی، زمانی که به کشور بلغارستان حمله کردند از این بلغارها در برابر هر دستوری سرشان را تکان می دادند، تعجب می کردند. بعد از مدتی انان فهمیدند که تکان دادن سر بلغارها به معنای بله گفتن می باشد.

پنج نوع پیام رسانی بدنی

پیام رسانی غیر کلامی دارای چند عمل مختلف است:

 1. برون فکنی عواطف یا هیجان ها : به طور عمده از راه چهره، بدن و صدا، فهم این موضوع ما را به قلب روانشناسی هیجان ها می کشاند.
 2. مراوده ی نگرش های بین فردی : ما به کمک عامل های غیر کلامی مثل : نزدیک کردن خود به دیگران، آهنگ یا لحن صدا، لمس و نگاه و حالت های چهره، روابط دوستی و … خود را با دیگران برقرار یا حفظ می کنیم.
 3. لزوم و عامل های پشتیبانی کننده از گفتار : سخنرانان و شنوندگان به طور دایم مشغول توالی پیچیده ای از سر تکان دادن ها، برخورد نگاه ها و اواگری های غیرکلامی اند که به طور تنگاتنگی با گفتار، هم زمانی دارند و نقش اساسی به هنگام گفت و شنود بازی می کنند.
 4. خودنمایی Self presentation : که به طور عمده به وسیله ظاهر و با درجه ای کمتر از صدا حاصل می وشد.
 5. آداب تشریفات Rituals : علایم غیرکلامی در خوش امدگویی ها، سلام و احوالپرسی ها و تشریفات نقش بارز و در خور توجهی دارند.

سخن گفتن بدنی Body Talk

مونیکا. ام دکتر روانشناس و استاد دانشگاه وبستر در سنت لوئیس می گوید:

عشوه گری به طور کامل بیانگر احساس است. و واژگان به خودی خود به صورت بالقوه مبادله کننده معانی عشوه گرانه نیستند. شما میتوانید در خلال یک کنفرانس، لبخند ملیحی به همکارتان بزنید که او ممکن است، بیشتر از انچه هست انرا تعبیر کند. مثل اینکه تعبیر کند که شما به او می گویید، دوستت دارم. هر چند که شما نیت آنرا داشته باشید یا نه.

لوئیس به عنوان کسی که درباره روابط عاشقانه غیرکلامی تخصص دارد، به ما کمک می کند تا ان چیزی را که بدنمان میتواند به دیگران بگوید و آن چیزی را که، دیگران ممکن است به شما بگویند مشخص کنیم.

حرکت لبها

دهان یکی از اجزای بسیار حساس صورت است که، استعداد جلب توجه کردن دارد. از قرار معلوم قراردادن ساده ی یک خودکار در بین لبهایتان یا گاز زدن به مدادتان میتواند پیغام های جنسی را برساند. یک خواستگار امیدوار، حتی میتواند خیس کردن لب های خشک را به ممثابه مقدمه ای برای بوسیدن تعبیر کند.

لبخند مونالیزا Mona lisa smile

یک لبخند اسرارآمیز. یک نیم لبخند که دندان ها نمایان نیستند. میتواند بگوید ( من زن اسرار هستم … می خواهی معمای مرا حل کنی؟ )

حرکت ابروها

حرکت ابرو، بالاامدن سریع یکی یا هردوی انها شیوه ای است برای اظهار نظر کردن، بدون بیان کلمات و جلب کردن توجه بدون این که در حقیقت سوالی در مورد آن پرسیده شود.

معنی دادن به علایم

زبان بدنی وسیله ارتباطی مهمی است که، تعداد کمی از مردم میتوانند ان را به صورت صحیح بفهمند. در این جا یک فرهنگ لغت از علایم بدنی و معانی ممکن ان وجود دارد.

 • دستان در بغل : هر چه این عمل بیشتر باشد نشان دهنده آن است که شخص، ناکام تر است.
 • قفل کردن دست ها و روی هم انداختن پاها : دفاعی و حفاظتی، به این معنی نیست که فرد به سخن شما گوش نمی دهد، اما، شاید به این معنی باشد که او، مشغول تصفیه کردن اطلاعات است.
 • مالیدن چشم: دروغ گویی، موقعی که دروغ گفته می شود، یک زن تمایل خواهد داشت که چشمانش را آرام بمالدو به سقف ( بالا ) خیره شود، یک مرد چشمانش را به شدت خواهد مالید و پایین نگاه خواهد کرد.
 • چنگ کشیدن به گردن : وقتی مردم می ترسند که شاید دروغشان فاش شود، اغلب پنج بار پشت گردن خود را چنگ می زنند.
 • قراردادن دست روی گونه : ارزیابی و علاقه
 • قراردادن دست روی گونه با انگشت شصت روی چانه : علاقه ی واقعی، ولی با مقداری افکار منفی یا تردید.
 • تکان دادن سر : زنان به طور معمول برای گفتن این جمله که ( من حرف شما را می شنوم ) مردان فقط زمانی سرشان را تکان می دهند که موافق شما باشند.

زبان بدنی موثر 

برای فهمیدن بهتر انچه که بدن شما ممکن است درباره شما در یک مصاحبه بگویند، موارد زیر را ملاحظه کنید:

 1. روی شخص متمرکز شوید : یکی از اجزای کلیدی بدن اثربخش، برقراری ارتباط چشمی است. دقیق بودن و علاقه مند بودن به طور وسیعی به وسیله چشم ها نشان داده می شود. چشمک زدن یا برگرداندن سر موقعی که در حال صحبت کردن هستید، برقراری ارتباط شما را با مصاحبه گر سخت می کند.
 2. حرف دل خود را بگویید : طبق نظر باب ونستاین، مولف هشت کتاب در زمینه مشاغل : صدای شما باید اطمینان و روشنی را برساند. صدایتان آهنگش، سرعت کلام و بیانش. دومین جزء زبان بدنی اثر بخش است. موقعی که شما به سوال مصاحبه گر با آهنگی بدون اعتماد به نفس جواب می دهید، پاسخ شما شبیه یک سوال به نظر می رسد تا یک اظهارنظر. این مساله به مصاحبه گر این برداشت از شما را می دهد که شما از خودتان مطمئن نیستید یا این که، شما ممکن است درباره آن چه که، مصاحبه گر میخواهد بشنود مورد کاوش قرار بگیرید. موقعی که شما با سرعت صحبت می کنید، این برداشت را به مصاحبه گر می دهید که، شما عصبی هستید و درباره آن چه که می گویید فکر نمی کنید. و هنگامی که با اهنگ صدای پایینی صحبت می کنید این برداشت را به مصاحبه کننده ایجاد می کنید که شما علاقه مند نیستید.علاوه بر این مصاحبه کنندهف ممکن است علاقه اش را در مورد ان چه که شما می گویید از دست بدهد.
 3. به وضعیت بدن ( ژست بدن ) خود اهمیت زیادی بدهید: حالت و شیوه ای که شما قسمت های بدن خود را مهار می کنید، خیلی مهم اند. اگر شما قوز کنید یا وول بخورید این پیام را می رسانید که چندان خوب نیستید، اگر شما بازوانتان را حرکت بدهید، حنجره تان را خیلی زیاد صاف کنید، یا پی در پی موهایتان دست بکشید و لاله گوشتان را بمالید، ممکن است نشان دهید که، غیرطبیعی هستید. اگر شما دست به سینه یا ایستاده ید یا دستانتان را داخل جیب هایتان کرده اید، در یک وضعیت تدافعی و ناخوشایند به نظر می رسید. بدن شما و چگونگی حرکت های ان، نشستن ها و ایستادن هاف به مقدار زیاد، درباره شما می گوید.
 4. حالت صورت شما باید منعکس کننده حرف های شما باشد : حالت های صورت بیشتر از حرف های شما سخن می گویند. زمانی که ابروهایتان را کج می کنید، لبهایتان را جمع می کنید، لبخند می زنید یا اخم می کنید به مصاحبه گر درباره آنچه به طور واقعی، فکر می کنید و احساس می کنید، بیشتر می گویید نسبت به زمانی که از ترکیب واژگان استفاده می کنید. لبخند زدن در یک موقعیت نامناسب یا به زور خندیدن به مصاحبه کننده می گوید، که شما، توجه زیادی ندارید. تفکر درباره تمام مفاهیم زبان بدن در ابتدا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. شما ممکن است درباره ی رفتار ( خوداگاهی ) نگران شوید. نگران نباشید، فقط مجهز شوید : تمرین آن چه، که خواهید گفت و دیدن چگونه نگریستن در مقابل آینه یا بازی کردن نقش با یک دوست.

به یاد داشته باشید که : اگاه باشید، اما نگران نباشید.

چگونگی بهبود بخشیدن زبان بدنی تان

 • قبل از ورود به اتاق، نفس عمیقی بکشید، برجایی که هستید و کاری که شما باید بکنید تمرکز کنید، از وضعیت بدنتان اگاه باشید.
 • برچیزی که، مصاحبه گر می گوید متمرکز شوید، به چشمان او نگاه کنید و سخنان ظاهری و زبان بدن او را مشاهده کنید تا مطمئن شوید ان چه که گفته شده است، در حقیقت همان است که شما شنیده اید.
 • بلند فکر کنید شانه هایتان را عقب نگه داریدف و احساس کنید که قسمت های بالایی بدنتان روی لمبرهایتان جمع شده اند. با گام های بلند راحت، حرکت کنید. بازوان و دستانتان را کمتر در اطرافتان نگه دارید.
 • هنگامی که، نشسته اید، خود وضعیت شما روی صندلی چنان باشد که حالت راست و هوشیاری را برساند، به آرامی دستان خود را به صندلی بچسبانید و یا دستان خود را در روی گره بزنید تا خودتان را در مقابل وول خوردن حفظ کنید.
 • عادی ( ریلکس ) باشید، به خودتان یادآوری کنید که، این یک مصاحبه شغلی است نه پایان دنیا. اگر شما برای مصاحبه اماده باشید و از زبان بدن خود اگاه باشیدف بنابراین شما باید برای عمل کردن به استعدادتان به خودتان اطمینان بدهید.
 • از یک ویدئونویسی برای ضبط کردن مصاحبه ی تمرینی استفاده کنید.

آرزوی موفقیت برای همه عزیزان در مصاحبه دکتری و هر مصاحبه شغلی یا تحصیلی داریم.

 • زبان بدن مردان (67)
 • سوالات مصاحبه بانک ملت (23)
 • زبان بدن (21)
 • سوالات مصاحبه بانک (14)
 • زبان بدن زنان (12)