مصاحبه دکتری

ارایه درگاه پرداخت برای کارگاه آموزشی راهکارهای موفقیت در مصاحبه دکتری

تبلیغات کارگاه های آموزشی مصاحبه دکتری را میتوانید در آگهی و تبلیغات آگهی شهر من درج نمایید.

در این کارگاه هاداوطبان با نحوه آمادگی برای حضور مؤثر در جلسات مصاحبه و همچنین موقعیت ها و سؤالات احتمالی که قبل, هنگام و بعد از مصاحبه با آن‌ها مواجه می شوند, آشنا خواهند شد.

سرفصل های کارگاه های آموزشی مصاحبه دکتری به گونه‌ای طراحی گردیده است که تمام نکات مورد نیاز داوطلبان برای رویارویی مناسب با مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد راشامل گردد.

برخی سرفصل های کلی دوره به شرح زیر است:

* نحوه آماده سازی خود برای مصاحبه

*برای آمادگی کامل چه کارهایی را باید پیش از مصاحبه انجام دهیم؟

نحوه رویارویی با فضای مصاحبه

در روز مصاحبه چه کارهایی را باید مد نظر قرار دهیم؟

چه سؤالاتی در جلسه مصاحبه مطرح می گردد؟

چه باورهای غلطی میتواند به مصاحبه داطلب ضربه بزند؟

مهمترین مشکلات داوطلبان دکتری در خصوص مصاحبه دکتری چیست؟

  • مصاحبه بانک ملت (20)
  • مصاحبه بانک (16)