پذیرنده اینترنتی

مفاد قرارداد پذیرش خدمات اینترنتی بانک انصار

این قرارداد بین بانک انصار به نشانی : ——————————- تلفن: ————— که از این پس در این قرار داد بانک نامیده می شود از یک طرف و  شرکت: …………………… به شماره ثبت: …………… با نمایندگی آقای / خانم : ………………………………. بنشانی: …………………………… و شناسه پستی: …………………. که از این پس در این قرار داد پذیرنده اینترنتی نامیده می شود از طرف دیگر براساس مفاد ذیل و با استناد به قوانین مرتبط کشور بویژه ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده و طرفین ملزم به رعایت آن می باشند.

ارایه درگاه پرداخت اینترنتی برای پذیرنده اینترنتی صاحب حساب در بانک انصار، توسط ePayBank.ir

ماده 1) موضوع قرارداد:

ایجاد امکانات لازم جهت دریافت وجوه مربوط به ارائه کالا یا خدمات موضوع فعالیت پذیرنده ثبت شده در اساسنامه / پروانه اشتغال و از طریق کارت و شبکه اینترنتی برای دارندگان کارت های مورد تایید نظام بانکی کشور.

ماده 2) مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ امضا دو سال کامل شمسی می باشد، چنانچه ظرف مدت یک ماه قبل از تاریخ انقضا هر یک از طرفین کتبا تمایل خود را مبنی بر عدم تمدید قرارداد اعلام ننماید مدت قرارداد متناوبا برای یک سال دیگر و حداکثر تا سه سال تمدید خواهد شد.

ماده 3) تعهدات بانک:

3-1) بانک امکانات مورد نیاز برای برقراری امکان پرداخت اینترنتی پول را بر روی سایت ( سایت های ) معرفی شده فراهم می آورد.

3-2) بانک نام و نشانی پذیرنده را به نحو مقتضی در اختیار دارندگان کارت قرار خواهد داد و در بروشورها و تراکت های تبلیغاتی خود نسبت به معرفی پذیرنده اینترنتی اقدام خواهد نمود.

3-3) بانک در صورت ایجاد هرگونه تغییر در ضوابط و مقررات کارت مصوب بانک مرکزی این ضوابط و مقررات جدید را حداکثر 15 روز قبل از اعمال و بهص ورت کتبی به پذیرنده اعلام می نماید. تغییرات اعمال شده رسما جزء این قرارداد محسوب خواهند شد

3-4) بانک متعهد می گردد تا نسبت به تسویه حساب مالی با پذیرنده اینترنتی تحت شرایط مندرج در سایر مواد این قرارداد اقدام نماید.

ماده 4) تعهدات پذیرنده:

4-1) پذیرنده اینترنتی متعهد می گردد با هماهنگی بانک، نسبت به ایجاد امکانات و ساختار فنی لازم ( فنی – عملیاتی ) در سیستم پرداخت الکترونیک ( فروش اینترنتی ) خود اقدام نماید.

4-2) پذیرنده اینترنتی موظف هست کالا یا خدمات عرضه شده را منطبق با دستورالعمل ستاد قیمت گذاری کالاها در وزارت بازرگانی قیمت گذاری نماید ( در صورت وجود ابلاغ دستورالعمل مصوب از سوی وزارت بازرگانی در ارتباط با کالا یا خدمات ارایه شده توسط پذیرنده اینترنتی).

4-3) پذیرنده اینترنتی موظف هست نماد اطمینان Trust Logo پرداخت های الکترونیکی بانک انصار را در صورت ارائه در سایت خود درج نموده و طبق دستورالعمل نرم افزاری شرکت در این مورد اقدام نماید

4-4) پذیرنده اینترنتی موظف هست لوگوی بانک را در صفحه اصلی سایت خود درج نموده و طبق دستورالعمل نرم افزاری شرکت در این مورد اقدام نماید.

4-5) پذیرنده اینترنتی متعهد می باشد که اطلاعاتی که بانک برای بررسی فنی وب سایت پذیرنده احتیاج دارد در اختیار نماینده بانک قرارداده و توصیه ها و مواردی که بازرس بانک متذکر می شود را در اسرع وقت بکار بندد.

4-6) پذیرنده اینترنتی متعهد می گردد براساس این قرارداد همچنین دستورالعمل های اجرایی که از طرف بانک اعلام خواهد شد، کلیه کارتهای صادره توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز را بدون اعمال تبعیض و تفاوت پذیرش نماید.

4-7) پذیرنده اینترنتی متعهد می گردد هرگونه تبلیغات در زمینه پرداخت الکترونیک بانک انصار را با هماهنگی بانک انجام دهد.

4-8) در صورت هرگونه تغییر در محل فعالیت، تغییر در آدرس های اینترنتی، تغییر IP های مرتبط با امر فروش پذیرنده اینترنتی نشانی محل جدید را در اسرع وقت و حداکثر یک هفته پیش از جا به جایی به بانک اعلام خواهد نمود.

4-9) پذیرنده اینترنتی موظف هست به نحوی واضح و آشکار شماره تماس و آدرس الکترونیکی فرد یا افرادی را که به عنوان مسئول و یا مسئولین پشتیبانی سایت خود، بر روی سایت اعلام نماید تا در صورت بروز مشکل در امر خرید اینترنتی مشتری بتواند مشکلات را از طریق تلفن و یا پست الکترونیک با مسئولین سایت در میان بگذارد.

4-10) پذیرنده اینترنتی به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمیتواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیک ( فروش اینترنتی ) را به غیر واگذار نماید.

4-11) پذیرنده اینترنتی موظف هست تا نسبت به ارسال کالا یا ارائه خدمات فروخته شده از طریق اینترنت، مطابق توافق به عمل آمده و با دارنده کارت، از طریق اینترنت اقدام نماید. بدیهی است که هرگونه مسئولیت در زمینه کیفیت و کمیت کالاهای فروخته شده و نیز ارسال آن برعهده پذیرنده اینترنتی می باشد.

پذیرنده اینترنتی ملزم است نسبت به اطلاع رسانی صحیح، دقیق و کافی کالا یا خدمات مورد عرضه، نحوه و شرایط ارسال و تحویل، شرایط برگشت از خرید در وب سایت فروش اینترنتی خود اقدام نموده و مسئولیت پذیرنده اینترنتی ( فروشنده ) را به اطلاع دارندگان کارت ( خریداران) برساند.

4-12) پذیرنده اینترنتی موظف است شماره رسید دیجیتالی تایید شده از سوی بانک را به نحوی واضح و آشکار روی سایت خود به دارنده کارت ( خریدار) ارائه نماید.

4-13) پذیرنده اینترنتی موظف است نسبت به حفظ امنیت اطلاعات مشتریان وفادار بوده و از جستجو یا کسب اطلاعات مالی یا رمز یا هرگونه اطلاعات محرمانه خصوصی مشتریان اجتناب نماید.

4-14) پذیرنده اینترنتی موظف است امکانات فنی لازم جهت گزارشگیری از کلیه معاملات انجام شده موفق در سیستم های خود را فراهم آورد. این گزارشات باید شامل فیلدهای ResNum و RefNum همچنین تاریخ و ساعت تراکنش ( طبق شرح قرارداد ) باشد.

4-15) پذیرنده اینترنتی متعهد می شود که بدون هماهنگی و کسب مجوز از بانک، از تبدیل روش های تبادل مالی ( مثلا افزودن API و تبدیل پرداخت اینترنتی با موبایل ) خودداری نماید.

4-16) پذیرنده اینترنتی متعهد می شود امکانات پرداخت اینترنتی را فقط برای زمینه فعالیت ذکر شده در این قرارداد مورد استفاده قرار دهد. چنانچه زمینه فعالیت مورد نظر تغییر نماید حتما باید بصورت کتبی به بانک اعلام و در صورت نیاز کارمزد و نحوه تسویه حساب متناسب با زمینه فعالیت جدید تغییر یابد.

4-17) پذیرنده اینترنتی اذعان می دارد که مطیع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی و بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد پرداخت های الکترونیک بوده و انها را رعایت می نماید.

ماده 5) کارمزد تسویه حساب:

5-1) بانک انصار به عنوان کارمزد متغیر و براساس جدول ذیل کارمزد هر معامله که به وسیله کارت و روی سایت فروشنده انجام گیرد را محاسبه و از وجوه واریزی به سحاب پذیرنده اینترنتی کسر می نماید.

مبنای محاسبه کارمزد

کارمزد ثابت بازای هر تراکنش ….. ریال

کارمزد بازای مبلغ هر تراکنش ….. رایل

5-2) کلیه وجوه حاصل از فروش ظرف حداقل یک روز و حداکثر یک هفته پس از انجام تراکنش به سپرده تسویه حساب معرفی شده واریز خواهد شد.

تبصره : در صورتیکه روزهای تسویه حساب مصادف با روز تعطیل رسمی باشد در اولین روز غیرتعطیل بعد از تراکنش، تسویه حساب مربوطه انجام خواهد شد.

5-3) کلیه اقلام و مبالغ ناشی از معاملاتی که پذیرنده اینترنتی براساس این قرارداد به نحو صحیح از طریق اینترنت به بانک منتقل می نماید پس از کسر کارمزد به سپرده پذیرنده اینترنتی به شماره سپرده …… بانک انصار به نام ….. منتقل می گردد.

5-4) اگر بانک تحت هر عنوان اشتباها یا من غیر حق وجوه یا ارقامی به حساب پذیرنده اینترنتی منظور کند و یا در محاسبه هرنوع اشتباهی نماید در هر موقع مجاز و مختار است که راسا و بدون انجام هیچ گونه تشریفاتی در رفع اشتباه و برگشت وجوه از حساب پذیرنده اینترنتی اقدام کند.

تبصره: بانک پس از رفع اشتباه و برگشت وجوه از سپرده تسویه حساب پذیرنده اینترنتی، موظف هست در اسرع وقت ممکن و حداکثر ظرف مدت یک هفته و بصورت کتبی موارد اختلاف را به اطلاع پذیرنده اینترنتی برساند.

ماده 6) رفع اختلاف و فسخ قرارداد:

6-1) در صورتی که پذیرنده اینترنتی به هر دلیل مایل به ادامه همکاری با بانک نباشد می بایست مراتب را کتبا به بانک اعلام نماید و بانک می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام پذیرنده اینترنتی نسبت به فسخ قرارداد و حذف و جمع آوری نام پذیرنده از کلیه سیستم های مربوطه اقدام نماید.

6-2) بانک مجاز است در صورت عدم رعایت مفاد این قرارداد توسط پذیرنده اینترنتی نسبت به فسخ قرارداد و قطع ارتباط با سیستم پرداخت الکترونیک پس از اعلام کتبی مراتب به پذیرنده اینترنتی و دادن مهلت لازم، اقدام نماید.

6-3) کلیه اختلافاتی که ممکن است در تعبیر و یا تفسیر و اجرای این موافقت نامه پیش آید و از طریق مذاکره و مکاتبات به طور دوستانه حداکثر ظرف مدت دو هفته حل و فصل نشود در مرحله بعد موضوع به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع خواهد گردید.

6-4) ملاک قضاوت در موارد اختلاف، گزارشت وقایع ( Log های ) ثبت شده در سیستم بانک می باشد. در این موارد طرفین کارشناسان فنی خود را به یکدیگر معرفی خواهند نمود.

6-5) فسخ این قرارداد تعهداتی را که قبل از فسخ برای طرفین بوجود اورده تا لحظه فسخ قرارداد به انها عمل نشده است را نقض نخواهد کرد.

ماده 7) پیوست ها:

کلیه اعلامیه ها و اسناد و مدارکی که براساس این قرارداد بین طرفین مبادله می گردند و همچنین قوانینی که از طرف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار منتشر گردیده به عنوان پیوست و جز لاینفک قرارداد محسوب خواهند شد.

 

 

  • بانک اقتصاد نوین انتقال وجه اینترنتی (104)
  • بانک انصار اینترنت (28)