بایگانی برچسب: ASK

انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری

مقدمه ای بر انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری
در دنیـای امـروز کـه مـیتـوان آن را عصـر اطلاعـات نامیـد، انتقـال داده هـا (Data Communication) و شـبکه هـای کـامپیوتری
( Computer Networks) که حاصل پیوند دو صنعت کامپیوتر و مخابرات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار مـیباشـند. هـدف از پیـدایش شبکه های کامپیوتری، اتصال کامپیوترهای مستقل از طریق یک فناوری واحد و قوانین مشخص به منظور انتقال داده هـا و اشـتراک منـابع است. منظور از انتقال داده ها ، ارسال و دریافت داده ها به صورت پیوسته آنالوگ یا گسسته دیجیتال بر روی رسانه های مختلف انتقال مانند زوج سیم به هم تابیده، فیبر نوری، هوا و غیره میباشد.
سیستمهای باز (Open System) و مدل لایهای یکی از سبکهای طراحی ماژولار (پیمانهای) سیستمهای بزرگ، سبک معماری لایه ای است. در این سبک یک سیستمهای پیچیده به لایه هایی تقسیم میشود که هر لایه، وظایف مجزای خاص خودش را دارد و به لایه بالاتر از خود سرویس داده و از لایه پایینتر سرویس میگیرد. سرویسها طبق یک واسط استاندارد خاص داده میشود. مثلاً وظایف فیزیکی سیستمهای الکتریکی و مخابراتی در ارسال و دریافت امواج بر روی رسانه باید از وظایف سخت افزار کنترل خطا و جریان بر روی پیوند جدا شود و این دو لایه اصولاً از وظایف نرمافزارهای مسیریابی و آدرسدهی مجزا هستند تا طراحی به صورت مجزا و سادهتر صورت گیرد. این امر باعث پیاده سازی ساده تر، انعطاف
بیشتر، نگهداری و عیبیابی آسانتر و اعمال تغییرات بهتر و سریعتر خواهد شد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای خرید و فروش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های کامپیوتری

درصورتیکه میخواهید تجهیزات سخت افزار و خدمات شبکه های کامپیوتری شما به نحو احسن تبلیغ شود کافیست در سایت درج آگهی نیازمندی تبلیغاتی MyCityAd.ir ثبت آگهی نمایید و سپس خدمات  و ویژگی های سخت افزار را معرفی نمایید. ادامه‌ی خواندن