تلفنبانک بانک ملت

با عضویت در درگاه پرداخت ePayBank.ir میتوانید برای حساب جام خویش درگاه پرداخت اختصاصی داشته باشید و حساب پذیرندگی فعال بانکی دریافت نمایید.

سامانه تلفنبانک بانک ملت:

صاحبان حساب جام میتوانند با مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب و ارائه درخواست استفاده از خدمات ویژه تلفنبانک جام پس از دریافت رمز عبور از متصدیان مربوطه در شعبه در تمامی اوقات شبانه روز حتی ایام تعطیل بوسیله تلفن ضمن تماس با شماره تلفن 021-8132 بانک ملت از خدمات ارزنده بانک ملت بشرح زیر بهره مند می گردند.اعلام موجودی و سه گردش حساب :

صاحبان حساب جام با استفاده از خدمت تلفنبانک جام و ثبت رمز عبور خود و با استفاده از راهنمای گویای تلفنبانک، از آخرین وضعیت موجودی خود و همچنین سه گردش حساب آخر حساب جام مطلع می شوند.

استعلام وضعیت چک:

صاحبان حساب جام میتوانند از طریق تلفنبانک جام و با ساتفاده از راهنمای گویای تلفنبانک، به مظنور اطلاع از آخرین وضعیت چک های صادره جام خود با ورود اطلاعات و مشخصات چک صادره اعم از سری و سریال چک کسب اطلاع نمایند.

ارسال صورتحساب از طریق دورنگار:

با استفاده از سامانه تلفنبانک ملت دارندگان حساب جام بانک ملت میتوانند با استفاده از کلید رابط مربوطه و ثبت شماره تلفن دورنگار خود، 35 گردش آخر حساب خود را دریافت نمایند.

تغییر رمز ورود به سامانه:

دارندگان حساب جام بانک ملت میتوانند در صورت نیاز و به جهت ملاحظات امنیتی به دفعات اقدام به تغییر رمز تا 4 رقم در سامانه تلفنبانک ملت با ساتفاده از کلید رابط مربوطه نمایند.

پرداخت انواع قبوض سراسر کشور:

این امکان فراهم شده است که با استفاده از سامانه تلفنبانک ملت، صاحبان حساب جام پس از ثبت شماره کلید رابط و درج اطلاعات قبض مورد نظر اعم از شناسه قبض و شناسه پرداخت آن، در لحظه نسبت به پرداخت انواع قبوض شرکتهای خدماتی اقدام نمایند. مبلغ قبض پرداختی بصورت مکانیزه از حساب جام مربوطه کسر می شود. پس از انجام مراحل پرداخت قبض سامانه بصورت مکانیزه کد رهگیری قبض پرداختی را بصورت گویا اعلام می دارد. کد رهگیری اعلامی بایستی توسط پرداخت کننده قبض جهت پیگیری های احتمالی یادداشت شود.

انتقال وجه:

خدمت انتقال وجه از طریق سامانه تلفنبانک ملت برای دارندگان حساب جام بانک ملت، صرفا بین حسابهای مشتری ( صاحب حساب ) و بدون محدودیت می باشد.

خدمات کارت بانک ملت:

دارندگان حساب جام بانک ملت میتوانند با استفاده از خدمات کارت سامانه تلفنبانک ملت از خدمات اعلام مانده کارت بانک ملت، اعلام سه گردش آخر کارت، غیرفعال کردن کارت، غیرفعال کردن اتصال ملت کارت متمرکز و جام، ارسال دورنگار 30 گردش آخر ملت کارت متمرکز و پرداخت قبض با استفاده از ملت کارت متمرکز بهره مند شوند.

درخواست صدور دسته چک 25 برگی:

دارندگان حساب جام در قسمت سایر خدمات تلفنبانک ملت با استفاده از کلید رابط مربوطه و قسمت اوراق بهادار، این امکان را دارند که با رعایت ضوابط و مقررات توسط بانک، درخواست صدور دسته چک جام خود به شعبه افتتاح کننده حساب اعلام نمایند.

پش از اعمال کنترلهای لازم توسط سامانه در صورت فراهم بودن شرایط، دسته چک مذکور صادر و صاحب حساب با در دست داشتن برگه درخواست دسته چک قبلی ضمن مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب دسته چک خود را دریافت می نمایند.

استعلام وضعیت اوراق مشارکت:

با استفاده از تلفنبانک ملت و در قسمت سایر خدمات این امکان برای دارندگان حساب جام فراهم می باشد که در صورت نیاز نسبت به آخرین وضعیت اوراق مشارکت متمرکز خود مطلع شوند. در این خصوص با ثبت مشخصات اوراق مشارکت متمرکز خود اعم از تاریخ انتشار در 8 رقم ( به ترتیب 4 رقم سال، 2 رقم ماه و 2 رقم روز )، سری و سریال اوراق مذکور در سامانه، اطلاعات مربوطه را اخذ می نمایند.

تایید و لغو تایید مبلغ چک:

دارندگان حساب جام میتوانند با استفاده از سامانه تلفنبانک ملت و با استفاده از کلید مربوطه اقدام به ثبت شمخصات چک / چکهای صادره اعم از سری و سریال و تاریخ و مبلغ چک جام خود نمایند. بدین ترتیب با انجام عملیات فوق توسط صاحب سحاب جام، چکهای صادره تایید شده صرفا با مشخصات مذکور در تمامی شعب بانک قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین در صورت نیاز با ساتفاده از سامانه مذکور امکان لغو عملیات تایید چک تا قبل از پرداخت چک، از سوی صاحب حساب وجود دارد.

اعلام مانده بدهی تسهیلات:

با ساتفاده از خدمت اعلام مانده بدهی تسهیلات دارندگان حساب جام در صورتی از بانک ملت تسهیلات دریافت نموده باشند ( از طریق سامانه تسهیلات متمرکز بانک ملت ) امکان اخذ اطلاعات آخرین وضعیت مانده بدهی خود را دارند.

بازپرداخت اقساط تسهیلات:

با استفاده از گزینه فوق امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی وجود دارد. بدینص ورت که دارندگان حساب جام با ثبت کلید مربوطه و درج شماره قرارداد تسهیلات اخذ شده میتوانند اقدام به بازپرداخت اقساط نمایند. وجه قسط مربوطه از حساب جام کسر خواهد شد.

ارسال صورتحساب بدهی تسهیلات از طریق دورنگار:

چنانچه صاحبان حساب جام نیاز به گردش بازپرداخت و وضعیت بدهی تسهیلات خود را داشته باشند میتوانند با استفاده از کلید ارسال صورتحساب بدهی تسهیلات و ثبت شماره دورنگار خود از آخرین وضعیت مانده بدهی تسهیلات خود آگاهی پیدا نمایند.

غیرفعال نمودن خدمت حواله اینترنتی و همراه بانک:

با استفاده از تلفنبانک ملت، دارندگان حساب جام که از خدمات ویژه اینترنتی و همراه بانک جام استفاده می نمایند، میتوانند در صورت نیاز خدمات مذکور را با ثبت کلید مربوطه غیرفعال نمایند. قبال ذکر است فعال نمودن مجدد خدمت ویژه فوق از طریق شعبه افتتاح کننده حساب امکان پذیر می باشد.

اعلام نرخ سود سپرده های بانک ملت:

دارندگان حساب جام میتوانند از آخرین نرخهای سود علی الحساب اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در بانک ملت اعمال شده است، از طریق تلفنبانک ملت اطلاع پیدا نمایند.

تولید کد شبا:

صاحبان حساب جام با ساتفاده از خدمت تلفنبانک ملت امکان اخذ شماره شبا حساب خود یا سایر حسابهای مورد نظر را دارا می باشند. بدین صورت که با ثبت شماره حساب مورد نظر در سامانه تلفنبانک، شماره شبا مربوطه بصورت گویا اعلام می شود.

  • پرداخت اینترنتی بانک ملت (15)
  • اسکریپت پرداخت آنلاین بانک ملت (13)
  • پرداخت بانک ملت (10)