بانک ملی ایران و ماهنامه بنکر

بانک ملی ایران در میان 500 برند برتر در بخش بانکداری سال 2014

ماهنامه تخصصی بنکر در شماره فوریه 2014 خود فهرست 500 برند برتر دنیا در بخش بانکداری را منتشر کرد. گزارش 500 برند برتر در بانکداریف یک رتبه بندی سالانه از باارزش ترین برندها در بخش بانکداری است که بهترین برندهای بانکداری جهان را در برابر یکدیگر می آزماید. این رتبه بندی براساس شاخص های ارزش برند، رتبه بندی برند، بازار سرمایه و نسبت به ارزش برند بر بازار سرمایه تنظیم شده است.

ارایه درگاه بانک ملی ایران برای صاحبان حساب در بانک ملی ایران توسط ePayBank.ir

براساس این گزارش ارزش برندها در این رتبه بندی 14 درصد نسبت به سال 2013 افزایش داشته است که نشان دهنده تداوم بهبود وضعیت بانک های جهان با وجود بحران های مالی است.

در این رتبه بندی، بانک ملی ایران با ارزش برند 162 میلیون دلاری رتبه 475 را در اختیار دارد و بانک صادرات ایران نیز دیگر بانک ایرانی حاضر در میان 500 بانک برتر در این فهرست می باشد.

در میان 10 بانک برتر دنیا، ارزش برند 8 بانک به میزان 9 درصد یا بیشتر افزایش داشته است. بانک Fells Fargo برای دومین سال پیاپی رتبه نخست با ارزش ترین برند بانکی دنیا در سال 2014 را به دست آورده است. ارزش برند این بانک از 26 میلیارد دلار در سال 2013 به 30 میلیارد دلار در سال 2014 افزایش یافته است.

HSBC بانک از رتبه سوم به دوم صعود یافته  است. Bank of America و Citi بانک نیز به رتبه سوم و چهارم فهرست صود کرده اند. Chase بانک از نتیجه کاهش 1 درصدی ارزش برندش که 23.2 میلیارد دلار شده سات از رتبه دوم به پنجم سقوط کرده است.

بهط ور کلی، وام دهندگان کشورهای توسعه یافته امسال از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده اند خصوصا موفقیت موسسات اروپایی، نشان دهنده این حقیقت است که پیش بینی و طرح ریزی درآمدها و درک پرریسکی آنها – دو عامل مهم ارزیابی برندشان – بهبود یافته است، با توجه به اینکه بحران منطقه یورو فروکش کرده است و بسیاری از بانک های اروپایی سطح سرمایه خود را افزایش داده و ترازنامه خود را از دارایی های بد، تصفیه کرده اند.

بانک های امریکایی ارزش برند خود را از 174 میلیارد دلار به 194 میلیارد دلار افزایش داده اند و در این فهرست مجددا در رتبه نخست قرار گرفتند.

چین با ارزش برند 113 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفت. بانک های ایتالیایی، شاهد افزایش 18 درصدی ارزی برندشان به مبلغ 76 میلیارد دلار بوده اند و ارزش برند بانک های آلمانی با 14 درصد افزایش بالغ بر 32 میلیون دلار برآورد شده سات.

آنچه را که میتوان در سال آینده انتظار داشت این است که بانک ها به طور فزاینده ای نیاز به افزایش و بهبود ارزش برند را تشخیص داده اند. در سال گذشته، توجه بانک ها بر مشتری متمرکز بوده سات. آنها دریافته اند که برند، یک دارایی باارزش است که نیاز به مدیریت دارد.

با تمرکز بر رضایت مشتری و رقابت پذیری محصولات میتوان شاهد رشد برند بانک ها بود برای بعضی از بازارها، نیاز بانک ها به تقویت برندشان ضروری بنظر می رسد. در بازار خرد بریتانیا تلاش Metro Bank در کسب سهم بیشتر بازار، رقابت پذیری بیشتری دیده می شود. در مجموع، ارزش برندها به شرایط اقتصادی و چگونگی تاثیر آن بر فعالیت تجاری بانک ها بستگی دارد. چشم انداز برای بانک های نوظهور در سال 2014 نسبت به بانک های آمریکا و اروپا که از وضعیت اقتصادی رو به رشدی از زمان بحران جهانی 2009 برخوردار بوده اند، ناامیدانه تر به نظر می رسد.

در صورت تداوم بهبود وضعیت اقتصادی، ارزش برند بانک ها نیز از وضعیت مطلوبتری برخوردار خواهد بود. اما از میان بانکهایی که ارزش برندشان را ارتقا می دهند، آن گروه که فقط بر بهبود شرایط اقتصادی تکیه نیم کنند و به دنبال تسوعه و تقویت برند خود با روش های نوآورانه سهتند، از رقیبان خود پیشی خواهند گرفت.