بن کارت و سفر کارت

بن کارت ملی و سفر کارت بانک ملی

بن کارت ملی، کارت الکترونیکی است که مبالغ کمک های غیرنقدی اهدایی به کارکنان به جای اینکه بصورت کالا یا بن های کاغذی چاپ شده توسط فروشگاهها تامین شود، بهص روت پول الکترونیکی در کارت ذخیره می گردد و صاحب کارت میتواند برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود از آن استفاده کند. وجوه واریز شده به کارت فقط جهت خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد و دارنده بن کارت نمیتواند از فروشنده پول نقد دریافت نماید. این کارتها با نام و بدون ارتباط با حساب، صادر می شود و به دارندگان کارتها رمز مخصوصی اختصاص داده خواهد شد که این امر از سوء استفاده در صورت مفقود شدن کارت جلوگیری خواهد کرد.

تبلیغات بانکی خویش را میتوانید در MyCityAd.ir درج آگهی نمایید تا بیشتر دیده شوید.

لازم بذکر است برخلاف بن های کاغذی که مبلغ بن فقط قابلیت استفاده در یک بار مصرف را دارد، دارندگان بن کارت میتوانند موجودی آن را به دفعات و هر بار به میزان دلخواه تا سقف کارت خرج کنند.

موارد کاربرد بن کارت :

  • اعطاء هدیه سازمانها به کارکنان به جای هدایای نقدی یا بن های کاغذی
  • بن های اعتباری سفر
  • امکان استفاده در پمپ بنزین، فروشگاهها، اینترنت ، تلفن و …

قابلیت های بن کارت :

  • مانده گیری در دستگاههای خودپرداز، شعبه اینترنت و POS
  • تغییر رمز در دستگاههای خودپرداز و شعبه
  • خرید از طریق دستگاههای POS و اینترنت
  • پرداخت قبض در دستگاههای خودپرداز و اینترنت
  • در موارد خاص امکان برداشت نقدی و محدود نمودن بن کارت به گروهی از دستگاههای POS وجود دارد.

کارت خرید اعتباری 

کارت خرید اعتباری ابزار پرداختی است که جهت مشتریان واجد شرایط صادر می گردد. دارندگان این کارت میتوانند از طریق پایانه های فروش POS کلیه بانکهای عضو شتاب، نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز تا سقف اعتبار تعیین شده ( حداکثر شش میلیون ریال ) بصورت تدریجی یا یکجا اقدام اقدام و ظرف مهلت مقرر کل بدهی خود را به بانک پرداخت نمایند.

در حال حاضر این کارتها با اعتبار 200 هزار تومان، 400 هزار تومان، 600 هزار تومان صادر می گردد

مدت اعتبار این کارتها یکساله بوده و مشتریان بانک میتواننتد در طول مدت یکسال تا سقف اعتبار تعیین شده بطور مکرر از اعتبار خود استفاده نمایند.

سهام کارت

دارندگان سهام کارت میتوانند سود سهام خود را بدون مراجعه بهش رکتها و از طریق دستگاههای خودپرداز دریافت نمایند. در حال حاضر سهام کارت برای سهامداران شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران صادر شده است.