کارت هدیه بانک ملی

کارت هدیه بانک ملی

کارت هدیه بانک ملی ایران از سال 1387 عملیاتی گردیده و هم اکنون در حال سرویس دهی به مشتریان می باشد، این کارت هدیه بی نام و دارای رمز واحد می باشد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای فروشگاه های ایرانی و سایتهای فعال در حوزه تجارت

انواع کارت هدیه

کارت هدیه مبلغدار در مبالغ 100 و 2000 و 500 هزار ریالی، فاقد برداشت نقدی.

کارت هدیه :

این کارتها در انواع 100 ، 200 و 500 هزار ریالی و بدون مبلغ ( قابل شارژ از 5 هزار تومان تا سقف 1 میلیون تومان ) می باشد. شایان ذکر اینکه جهت تسهیل در امور این کارتها فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و بدون هیچ هزینه ای جهت صدور در اختیار مشتریان محترم قرار می گیرد.

این خدمت جهت سهولت در پرداخت های غیرنقدی ارگانها و هرگونه هخدیه از اشخاص مختلف توسط این بانک راه اندازی گردیده ( به استثناء کارتهای هدیه بدون مبلغ که دارای قابلیت بردشات نقدی از دستگاههای خودپرداز می باشد ).

کارت پرداخت اقساط تسهیلات:

کارت پرداخت اقساط تسهیلات از نوع کارتهای مجازی می باشد که برای پرداخت اقساط تسهیلات غیرمتمرکز از طریق خودپرداز برای مشتریان صارد می شود. جهت درخواست صدور کارت مشتری می بایست بهس ایت بانک ملی ایران بخش خدمات مبتنی بر کارت مراجعه نموده و پس از ثبت درخواست شماره کارت مجازی خود را دریافت نماید.

  • درگاه پرداخت مستقیم (14)