اینترنت بانک شهر

اینترنت بانک شهر

در راستای اصل مشتری مداری و ارتقاء سامانه بانکداری نوین، سامانه جدید اینترنت بانک شهر با مزایای کاربری آسان، افزایش سرعت کاربران و امنیت بالاتر راه اندازی گردیده است.

اینترنت بانک شهر جهت بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی گردیده، که از جمله خدمات قابل ارائه به اشخاص حقیقی شامل:

دریافت صورتحساب سپرده ها

انتقال وجه:

  • انتقال وجه عادی: جهت انتقال وجوه مابین سپرده های شخصی مشتری یا انتقال وجه به سپرده اشخاص دیگر در بانک شهر
  • انتقال وجه دسته ای: جهت انجام چندین انتقال وجه در یک مرحله
  • انتقال وجه کارتی: مشتریان میتوانند از هریک از کارتهای شتابی خود در بانک شهر، به سایر کارتهای شتابی و یا سپرده های بانک شهر، انتقال وجه انجام دهند. البته کارت مبدا یا کارت مقصد در انتقال وجه باید متعلق به بانک حاضر باشد
  • انتقال وجه از طریق پایا: مشتریان میتوانند با استفاده از این خدمت، بدون مراجعه به شعب، نسبت به انتقال به سپرده در سایر بانکها اقدام فرمایند.

مدیریت چک:

قابلیت مشاهده سپرده های جاری مشتری و دسته چکهای مربوط به هر سپرده همراه با گزارش وضعیت هر یک از برگه های چک اعم از قابل استفاده، پرداخت شده، برگشتی و ….

همچنین در قسمت مذکور، گزارش چک های واگذار شده، مشتری به سپرده به همراه مشخصات چک و وضعیت وصول آن قابل مشاهده می باشد.

مدیریت تسهیلات:

شامل خدماتی از قبیل مشاهده تسهیلات و پرداخت اقساط می باشد

پرداخت قبوض

مدیریت کارت شامل مشاهده موجودی، پرداخت قبوض، انتقال وجه، مشاهده صورتحساب و انسداد

کلیه اشخاص حقوقی امکان مشاهده صورتحساب های خود از طریق اینترنت بانک شهر را دارا می باشند که این امر موجب سهولت در امر حسابداری سازمانها و شرکت ها و همچنین عدم مراجعه حضوری ایشان به بانک شهر گردیده است.

 

Internet City Bank

In line with the principle of customer focus and enhance modern banking system , a new internet banking system with the advantages of ease , speed and security of the users has been established above .

Bank of Internet is designed to exploit the natural and legal persons , including the services provided to individuals include :

Bills received deposits

Transfer of funds :

Ordinary funds : Funds transfer between a customer ‘s personal funds or any other funds deposited in banks
Transfer batch : To perform multiple transfers in one step
Transfer Cards: Customers can use any of the cards in his haste City Bank , acceleration cards or bank deposits to other city funds do. Card of origin or destination of the funds shall belong to the bank card is present
Transfer through a plateau : Customers can use the service without visiting the branches, deposits in other banks to transfer the action to the states.
Czech Management :

Current visibility of customer deposits and those deposits with checks each State whether each of the tabs Czech usable , disbursed , returned, and ….

Also mentioned in the report Assigned Czech , Czech and Status of receipt of customer deposits with details that are visible .

Facilities Management :

All facilities and services such as payment is

Payment of Bills

Cards include inventory management , pay bills , transfer funds , view statements and obstruction

All legal entities allowed to view their bills online banks have the city , which facilitates their presence Accounting Organizations and companies and also not to see the Bank city of capability.

Transfer of funds, transfer of funds of banks , money transfer , money transfer, Bank City , Internet City Bank , City Bank , City Bank Internet Site City Bank , City Bank branch banking facility, city , town, internet banking system , deposits in banks , payments bills , pay bills city Bank , city Bank acceleration cards

  • اینتر نت بانک شهر (19)