خدمات ویژه درگاه پرداخت بانک ملت

خدمات ویژه حساب جاری الکترونیک ملت یا حساب جام 

دارندگان حساب جاری الکترونیک ملت ( جام ) میتوانند پس از فعالسازی خدمات ویژه حساب جام خود از طریق شعبه افتتاح کننده حساب، بدون مراجعه به شعب و بصورت غیرحضوری در تمامی اوقات شبانه روز از طریق سامانه های بانکداری اینترنتی ملت، تلفنبانک ملت، همراه بانک ملت، پیامک بانک ملت از خدمات ذیل بهره مند شوندسامانه بانکداری اینترنتی : با مراجعه مشتریان به شعبه افتتاح کننده حساب بانک ملت و ارائه درخواست خدمات ویژه به بانک ملت، با دریافت کد کاربری و رمز عبور امکان بهره گیری از خدمات اینترنتی حساب جام به شرح ذیل مهیا می باشد:

ارسال پیامک ورود به سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملت: در زمان ورود به سامانه بانکداری اینترنتی، پیامکی از مرکز تحت عنوان ورود به سایت بانک ملت به انضمام تاریخ و زمان ورود به شماره تلفن همراه دارنده حساب ارسال می شود.

درخواست افتتاح حساب جهت افراد فاقد حساب نزد بانک ملت: کاربران سایت بانکداری اینترنتی بانک ملت میتوانند جهت افتتاح حساب نزد بانک ملت با مراجعه به سایت اینترنتی بانک ملت اقدام به تکمیل مشخصات از قبیل نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و …. نموده و ضمن دریافت شماره درخواست افتتاح حساب از سامانه، جهت تکمیل مراحل افتتاح حساب، با مدارک و مستندات مربوطه به یکی از شعب بانک ملت ( به طور دلخواه ) مراجعه نمایند.

مشاهده مانده و گردش حساب ( تا 30 گردش ) : با انتخاب گزینه فوق امکان مشاهده مانده و گردش حساب بانک ملت تا 30 گردش حساب آخر وجود دارد. در این ارتباط با انتخاب این گزارش ( 30 گردش اخر ) امکان بازیابی 30 گردش قبلی نیز میسر می باشد.

دریافت فایل صورتحساب: با استفاده از گزینه دریافت صورتحساب، امکان اخذ صورتحساب تا 200 گردش و در چهار قالب متفاوت ( PDF – Word -EXCEL -HTML ) برای مشتریان بانک ملت مهیا می باشد.

فعال / غیرفعال نمودن خدمات بانکداری الکترونیک » دارندگان حساب جام که از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده می نمایند، می توانند با انتخاب گزینه فوق نسبت به تغییر وضعیت برخی خدمات در محیط های اینترنت، پیامک بانک، همراه بانک، تلفنبانک خود از حالت فعال به غیر فعال و یا بالعکس اقدام نمایند.

مشاهده اطلاعات حساب بانک ملت: با انتخاب گزینه مشاهده اطلاعات حساب جام بانک ملت میتوانند از آخرین وضعیت حساب خود از قبیل تاریخ انسداد، نوع انسداد، شرح علت انسداد، جمع مبالغ مسدود شده و کد شعبه مسدودکننده مطلع گردند.

حواله اینترنتی : دارندگان حساب جام میتوانند با استفاده از خدمت حواله اینترنتی در سامانه اینترنت بانک بانک ملت، روزانه تا سقف پنجاه میلیون ریال به صورت عادی و تا سقف 2 میلیارد ریال با استفاده از دستگاه امصاء الکترونیک حواله سقف بالا Token بین حسابهای خود و سایرین در بانک ملت حواله صادر نماید.

خاطر نشان می نماید بابت سقف مبلغ حواله بین حسابهای خود مشتری محدودیتی وجود ندارد.

حواله اینترنتی حسابهای حقوقی و حسابهای اشتراکی: به جهت استفاده از این خدمت شرکاء، صاحبان امضاء یا دارندگان امضاء می توانند حسب درخواست شرکاء و یا شرکت متبوعه خویش بعنوان افراد مجاز جهت ایجاد یا تایید حواله اینترنتی حسابهای حقوقی یا اشتراکی، معرفی شوند. در این خصوص افراد معرفی شده دارای وضعیت تایید عملیات مالی اجباری و یا اختیاری می باشند. حواله اینترنتی صادر شده توسط یک از افراد مجاز، بعنوان یک حواله تایید نشده، به کارتابل بانکداری اینترنتی سایر افراد مجاز، بعنوان یک حواله تایید نشده به کارتابل بانکداری اینترنتی سایر افراد مجاز جهت تایید و واریز به حساب مقصد ارسال می شود. همچنین میزان سقف حواله مذکور، مانند حواله اینترنتی اشخاص حقیقی انفرادی می باشد.

ارایه درگاه بانکی برای پرداخت اینترنتی سپرده گذاران بانک ملت در ePayBank.ir

  • کارت به کارت (50)
  • بانک ملی کارت به کارت (38)
  • کارت به کارت شتابی (35)
  • بانک پاسارگاد کارت به کارت (30)
  • کارت به کارت اینترنتی بانک سپه (20)
  • پرداخت اینترنتی بانک سپه (20)
  • انتقال از کارت صادرات به ملی (20)
  • انتقال کارت به کارت بانک صادرات از طریق اینترنت (17)
  • انتقال وجه کارت به کارت بانک سپه (16)
  • کارت به کارت کردن ملت (15)