بانکداری نوین بانک شهر

خدمات بانک شهر – بانکداری نوین بانک شهر

خدمات کارت شهر :

 • کارت نقدی: مشتریان با افتتاح سپرده در بانک شهر میتوانند درخواست کارت نقدی برای سپرده خود نمایند. شعب بانک شهر با دریافت درخواست مشتری قادر به صدور آنی کارت نقدی و تحویل آن به مشتری می باشند. مشتریان با استفاده از کارت نقدی بانک شهر میتوانند از خدمات زیر استفاده نمایند.
 1. دریافت وجه نقد از دستگاههای خود پرداز
 2. انتقال وجه از طریق دستگاههای خود پرداز و کارتخوان شعبه ای
 3. انتقال وجه از طریق اینترنت بانک
 4. خرید از کارتخوان های فروشگاهی
 5. خرید اینترنتی از درگاه های پرداخت الکترونیکی
 6. پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن همراه از طریق دستگاههای خودپرداز، کارتخوان شعبه ای، کارتخوان فروشگاهی
 7. پرداخت قبوض از طریق سامانه های غیرحضوری ( اینترنت بانک، تلفنبانک )
 • کارت هدیه: کارت هدیه شهر، هدیه ای مناسب است که مشتریان میتوانند برای تهیه آن به شعب بانک شهر مراجعه فرمایند. این کارت در مبالغ مختلف در شعب موجود است. خدمات قابل استفاده از طریق کارت هدیه شامل:
 1. دریافت وجه نقد از طریق خودپرداز بانک شهر
 2. خرید از طریق کارتخوان های فروشگاهی و درگاه اینترنتی
 3. پرداخت قبض از طریق خودپرداز، کارتخوان شعبه ای، کارتخوان فروشگاهی، درگاه پرداخت الکترونیکی و تلفن بانک
 4. خرید شارژ تلفن همراه از طریق خودپرداز، کارتخوان شعبه ای و کارتخوان فروشگاهی
 • بن کارت: بن کارت شهر جایگزین الکترونیکی برای بن های کاغذی می باشد. این نوع از کارتها به درخواست سازمانها برای پرسنل، توسط بانک صادر می شود. بانک با دریافت اطلاعات فردی پرسنل سازمان اقدام به صدور بن کارت برای نامبردگان می نماید. پس از تحویل بن کارت به مشتری، هر زمان که سازمان مربوطه بخواهد، میتواند بن کارت شخص را به مبلغ دلخواه شارژ نماید. خدمات قابل ارائه از طریق بن کارت شهر شامل:
 1. خرید از طریق کارتخوان های فروشگاهی و درگاه اینترنتی
 2. تغییر رمز اول و دریافت رمز دوم کارت از طریق دستگاه خودپرداز
 3. پرداخت قبوض از طریق خودپرداز، کارتخوان فروشگاهی، کارتخوان شعبه ای، اینترنت بانک و درگاه پرداخت الکترونیکی
 4. خرید شارژ تلفن همراه از طریق خودپرداز، کارتخوان فروشگاهی و کارتخوان شعبه ای

ارایه درگاه پرداخت بانک شهر برای پذیرندگان درگاه پرداخت ePayBank.ir بسادگی عضویت در درگاه پرداخت با پشتیبانی رایگان

City Bank Services – Banking Bank of New City

Card Services City :

Cash Card customers can request the establishment of a deposit at the bank to deposit their cash card . City Bank received the client’s request to issue a debit card for immediate delivery to the customer’s requirements. Customers using debit cards of banks able to use the service .
Get cash from ATM machines
Funds transfer through ATM machines and branch terminals
Bank Transfer via Internet
Purchase Shop Reader
Fallout from the electronic payment gateway
Pay bills and buy mobile recharge through ATMs , branch terminals , POS terminals
Paying bills through the system of distance ( Internet Banking , Tlfnbank )
Gift Cards : Gift cards City , the perfect gift that customers can make it, refer to the City Bank . It has branches in different amounts . Services through the use of gift cards , including :
Get Cash from ATM City Bank
Retail purchases through the card reader , and web portal
Bill payment through ATM , branch terminals , POS terminals , electronic payments and mobile banking portal
Buy mobile recharge through ATMs , POS terminals and branch terminals
Bin Card Bin Bin Paper Card City is the electronic alternative . These types of cards apply to corporate personnel are issued by banks . Bank personnel attempting to get personal information on bin cards to individuals listed . After the delivery bin card customer , whenever the organization wants to be Ben ‘s card to pay custom charge . Services provided by the City of Bonn card includes :
Retail purchases through the card reader , and web portal
The first and second password change password through an ATM card
Paying bills through ATMs , POS terminals , terminals branch , internet banking and e-payment gateway
Buy mobile recharge through ATMs , POS terminals and branch terminals
City Bank to provide payment gateway payment gateway acceptors ePayBank.ir membership simply pay portal with free support

City Bank money transfer, internet banking portal town, the port city banks, bin cards, internet banking portal, Internet portal, harvest online slots deposit, online payment gateway, internet gateway of money port city banks, banks port, the port city of payments, money online , cash, charge card, debit card, gift card