سپرده قرض الحسنه بانک شهر

سپرده قرض الحسنه جاری بانک شهر

سپرده قرض الحسنه جاری بانک شهر یکی از ابزارهای مهم در تبادلات مالی علی الخصوص برای تجار و بازرگانان است. با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری در بانک شهر, مشتریان میتوانند با پس انداز وجوه خود در این سپرده همانند کلیه سپرده های بانک شهر از تمامی شعب به حساب سپرده قرض الحسنه جاری خود دسترسی داشته و از مزایای استفاده از دسته چک بهره مند شوند.

سپرده قرض الحسنه ویژه نیک اندیشان شهر

حساب قرض الحسنه ویژه بانک شهر به حسابی اطلاق می شود که بانک شهر تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه و براساس شرایطی که بموجب قرارداد عاملیت منعقده فیمابین تودیع کننده و بانک معین می شود به صورت تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید.

حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح این حساب 1 میلیون تومان است.

حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضی از محل حساب قرض الحسنه ویژه 3 میلیون ریال و مدت بازپرداخت ان حداکثر 5 سال است.

Deposited in bank loan

The city is one of the most important tools in bank deposits, loan transactions , especially for the businessmen .

Special loan deposit Nick thinkers City

is
The loan facility to private individuals and charities and charitable grants .

The minimum deposit required to open this account is Rs 1 million .

The minimum amount of a loan facility granted to the applicant’s account of the particular loan repayment term of 3 million rials and a maximum of 5 years.
City Bank money transfer , internet banking portal of the city , the City Bank of port , types of bank deposits , City Bank , City Bank Account , profit of bank deposits , short-term interest in the bank , city bank deposits , current deposits , savings loan loan , city bank deposits , special deposits , savings deposits , bank loan city