درگاه پرداخت برای برنامه نویس IOS

iPhone Application Development

آیا برنامه نویس IOS هستید و میخواهید برنامه آیفون خود را به درگاه پرداخت متصل سازید؟

آیا میدانید که  تلفن های همراه iPhone و تبلت های iPad میتوانند درگاه پرداخت از ePayBank.ir برای برنامه های خودشان داشته باشند؟

آیا میخواهید برای تبلت های iPad برنامه نویسی کنید و به درگاه پرداخت نیاز دارید؟

آیا میخواهید برای تلفن های همراه iPhone برنامه نویسی کنید و به درگاه پرداخت نیاز دارید؟

آیا برنامه نویس موبایل هستید و به درگاه پرداخت نیاز دارید؟

آیا مشغول برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل هستید و به درگاه پرداخت نیاز دارید؟

آیا اطلاع دارید که درگاه پرداخت ePayBank.ir درگاهی انعطاف پذیر برای طیف وسیعی از برنامه نویسان است؟

آیا از مزایای درگاه پرداخت ePayBank.ir نسبت به سایر درگاه های واسط پرداخت اطلاع دارید؟

آیا اطلاع دارید که مدیریت درگاه پرداخت ePayBank.ir خود برنامه نویس هست و سعی در پوشش همه نیازهای برنامه نویسان دارد؟

آیا میخواهید برنامه نویسی آیفون را بیاموزید و بدنبال مدرس زبده و باتجربه موبایل هستید؟

آیا سفارش انجام کار یا برنامه نویسی موبایل گرفته اید و میخواهید ان را به درگاه پرداخت متصل سازید؟

There are two basic APIs that help us in fetching the data over network either synchronously or asynchronously: NSURLConnection and NSURLSession.

Asynchronous Connection

Sample GET Request

1NSURLRequest *request = [NSURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"http://epaybank.ir/secure_gateway/social_networks.php?mobile=09141776345&price=50000"]];

NSURLConnection *connection = [[NSURLConnection alloc] initWithRequest:request delegate:self];

 

کافیست پارامتر های آبی رنگ را ویرایش نمایید و در برنامه نویسی نرم افزار iPhone خویش از سورس کدهای ارایه شده در این صفحه استفاده نمایید. کیفیت پشتیبانی و تنوع خدمات پرداخت بانکی را با درگاه پرداخت ePayBank.ir احساس خواهید کرد.
Here’s an example of formatting an HTTP Get request using NSURLConnection:
NSURL *url = [NSURL URLWithString:[NSString stringWithFormat:@"http://epaybank.ir/secure_gateway/social_networks.php?mobile=%@&price=%@", @"09141776345", @"60000"]];
NSMutableURLRequest *request = [[NSMutableURLRequest alloc] initWithURL:url];
NSURLConnection *connection = [[NSURLConnection alloc] initWithRequest:request delegate:self];