ارزش برند

برند، عامل پویایی و بقای سازمانهای آینده

همه ما هر روز در شرایط ویژه ای کالا یا خدمات مورد نیازمان را از بین تعداد زیادی از محصولات مشابه انتخاب می کنیم. عوامل متعددی در اینکه کدام کالا را برگزینیم موثر است، قیمت، کیفیت، اطمینان و … از جمله این عوامل اند که بر انتخاب ما تاثیر می گذارند. به عبارت بهتر، در این چند دهه، سازمانها با جذب سرمایه و به کارگیری فناوری توانسته اند با کاستن از مشکلات پیش روی تولیدف چرخه های تولید خود را انبوه کنند و حاصل این شده است که در این مسیر مشتریان و مصرف کنندگان حق انتخاب بیشتری پیدا کرده اند. به این ترتیب سازمانهای امروزی، دیگر تنها سازمانهای تولیدی یا اقتصادی نیستند، بلکه سازمانها به نهادهایی تبدیل شده اند که حیات و پویایی شان در پیوند مستقیم با ذی نفعشان رقم می خورد.

در زیر نگاهی به 100 سایت برتر دنیا و ارزش برند آنها خواهیم پرداخت.

تبلیغات برند ، سایت یا خدمات خویش را میتوانید در MyCityAd.ir درج نمایید.

با عضویت و تایید حساب کاربری خویش در ePayBank.ir میتوانید درگاه بانکی داشته باشید

تاکنون تعریف های متعددی از برند راائه شده است. در تعریفی قدیمی تر، برند را به عنوان نام تجاری سازمان معنا کرده اند. در تعریفی جدیدتر، از برند به عنوان نماد خوشنامی سازمان یاد می شود. این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده است که صاحبنظران این حوزه، برند را صاحب شخصیت می دانند. یکی از متفکران در همین مورد شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیکترین متغیر در تصمیم گیری مشتری، هنگام خرید عنوان می کند.

به عبارت دیگر، برند مجموعه ای از نکات مهم برای سازمانهاست. برند به سازمانها می گوید که چه جایگاهی در افکار عمومی، فضای بازار و نزد ذی نفعان سازمان دارند؟ چگونه باید این جایگاه را توسعه بدهند یا آن را مدیریت کنند؟ و در مجموع اینکه برند، آینه ای از فعالیت های سازمان نزد جامعه است.

در این سالها، برند آن چنان جایگاهی برای سازمانها پیدا کرده است که به عنوان بخشی از داراییهای غیرمشهود سازمانها مورد ارزیابی قرار می گیرد. این امر علاوه بر اینکه در ابعاد درون سازمانی دارای اهمیت است، بهص ورت مداوم ارزش برند سازمانهای مختلف در فضای عمومی صنعت و اقتصاد نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دامنه google.com دارای ارزش 3 بیلیون دلار می باشد

دامنه facebook.com دارای ارزش 2 بیلیون دلار می باشد

دامنه Youtube دارای ارزش 2 بیلیون دلار می باشد

دامنه Yahoo.com دارای ارزش 998.8 میلیون دلار می باشد

دامنه Baidu.com دارای ارزش 727 میلیون دلار می باشد

دامنه Wikipedia.org دارای ارزش 568.9 میلیون دلار می باشد

دامنه qq.com دارای ارزش 447.1 میلیون دلار می باشد

دامنه Twitter.com دارای ارزش 416.1 میلیون دلار می باشد

دامنه linkdin.com دارای ارزش 387 میلیون دلار می باشد

دامنه amazon.com دارای ارزش 344.7 میلیون دلار می باشد