انواع بازار سرمایه

انواع بازارسرمایه

بازار اولیه :

دربازار اولیه اوراق بهادار شركت ، برای اولین بار صادر شده ودر معرض مبادله قرارمی گیرند. به سهام جدیدی كه شركت های بازار ثانویه عرضه می كنند بازار اولی گفته نمی شود.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای رونق اقتصادی در بازار سرمایه وب مستران ایرانی

بهترین و جامعترین سایت تبلیغات و درج آگهی MyCityAd.ir می باشد. کافیست یکبار درج آگهی ستاره دار کنید تا خود شاهد تاثیر MyCityAd.ir در افزایش فروش خود باشید. 

بازار ثانویه :

بازار ثانویه شامل خریداران و فروشندگان سهام و اوراق قرضه ای است که قبلا انتشار یافته است .برای مثال اگر فردی بخواهد سهم یا ورقه ای قرضه ای راکه برای اولین بار پس از عرضه توسط یک شرکت خریداری کرده به فروش برساند باید به بازار ثانویه برود.

به همین ترتیب وقتی شخصی بخواهد ، سهم یا ورقه قرضه مربوط به شرکتی را از بازار ثانویه خریداری کند، (در صورتی که آن شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بازار سهام باشد) ناچار نیست منتظر انتشار عمومی سهام جدید آن شرکت بماند.

بورس اوراق بهادار مهم ترین نهاد بازار ثانویه برای معاملات اوراق بهادار است. بازار ثانویه مکانی است که سهام منتشرشده ودر حال انتشارمورد خرید وفروش قرار می گیرند.  تفاوت بازار ثانویه با بازار اولیه در این است که در بازار اولیه عرضه کننده ، سهام را مستقیما به سرمایه گذار می فروشد.

انواع ارزشها:

ارزش دفتری: ارزشی که برروی ترازنامه ثبت میباشد (درموردکالاهاواجناس) خواه این قیمت برای امسال باشد، خواه برای ۱۰سال قبل، به آن ارزش دفتری می گویند.

ارزش ذاتی : ارزش یک سهم برحسب نرخ بازده سرمایه گذاری،هرقدرازسهم خود بازده بیشتری کسب کنیم ارزش ذاتی آن بیشترخواهد بود.

ارزش اسمی : ارزشی که آن راقانون تعیین می کند وبرای هربرگه سهام ۱۰۰تومان است.

ارزش بازار: قیمت فروش سهام دربازاراست ، این ارزش راعرضه وتقاضا مشخص می کند.

گسترش فعالیت بازار سرمایه در مناطق جغرافیایی کشور بر اهداف و فعالیت های ذیل تاثیر با اهمیت دارد:

الف) فرایند توسعه اقتصادی همزمان و یكنواخت مناطق را شتاب می بخشد،

ب) اجرای سیاست های مربوط به تمركززدایی را آسانتر می كند،

ج) مشاركت طیف گسترده تر مردم را در فعالیت های اقتصادی مولد امكان پذیر می سازد،

د) شدت انباشت نقدینگی را در مناطق مختلف كشور از توزیعی یكنواخت برخوردار می سازد،

ه) سازوكار گردآوری منابع مالی راكد یا سرگردان را در اقتصاد ملی كارامدتر می كند،

و) رویكرد نامناسب به پس انداز را به ویژه در بخش خانوار اصلاح می كند،

ز) دستیابی به الگوی بهینه تخصیص منابع مالی را با در نظر گرفتن نیازهای هر یك از مناطق جغرافیایی و اولویت های اقتصاد ملی امكان پذیرتر می سازد،

ح) با گسترش فرهنگ سهامداری در جامعه و سازمان یافته شدن بازار سرمایه در اقتصاد ملی، زمینه های كاهش درجه و شدت اتكای بنگاه های اقتصادی را به استقراض از شبكه بانكی یا تامین دولتی فراهم می اورد كه خود به كاهش فشار تقاضا در بازار پول و فشار كسری بودجه دولت می انجامد.