کارت هوشمند ملی

تفاهمنامه همکاری با سازمان ثبت احوال کشور در خصوص صدور کارت هوشمند ملی

براساس تفاهمنامه میان بانک ملی ایران و سازمان ثبت احوال کشور، 65 میلیون قطعه کارت هوشمند ملی توسط شرکت چاپ و نشر بانک تولید خواهد شد.

ارایه درگاه پرداخت دامون و سداد بانک ملی ePayBank.ir  برای صاحبان حساب در بانک ملی

در این تفاهم نامه شرکت چاپ و نشر برای تولید این حجم از کارت هوشمند مورد نیاز سازمان ثبت احوال کشور اعلام آمادگی کرد. این تفاهمنامه که توسط دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی و محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت و احوال کشور امضاء شد، در راستای بند (د) ماده 46 قانون پنجم توسعه مبنی بر اجرای طرح کارت هوشمند ملی و تحقق دولت الکترونیک صورت گرفت. در مراسم انعقاد تفاهمنامه مذکور، مسئولان ارشد دو سازمان حضور داشتند.

براساس این تفاهمنامه، شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران، تعداد 65 قطعه کارت هوشمند ملی را براساس جدول زمان بندی سازمان ثبت و احوال کشور از تاریخ عقد قرارداد با توجه به اعلام نیاز آن سازمان تولید خواهد کرد.

  • انتقال وجه کارت به کارت بانک اقتصاد نوین (15)
  • کارت به کارت از کشاورزی به سپه (10)