رایانش ابری چیست؟

رایانش ابری : خلق یا تکامل فناوری ؟

آیا رایانش ابری فنآوری جدیدی است؟ اگر به تاریخچه تکامل فنآوری محاسبات توجه کنیم، آنچه به عنوان رایانش ابری مطرح است، فنآوری غریبه ای نیست. بشر برای اینکه رشد خود را در فنآوری نشان دهد، برخی مواقع اصطلاحات جدیدی ارایه می دهد تا فرصت جدیدی برای رفع نیازمندیهایی فراهم کند که نتوانسته است از طریق فنآوری های قبلی به صورت دقیق و کامل محقق نماید.

برای فهم بهتر قضیه میتوان روند پیدایش و تکامل کامپیوتر را مرور کرد :

  • اولین نسل های کامپیوتر، بسیار گران قیمت و پر هزینه بودند که در اتاق های بزرگی مملو از کابل های مسی و لامپ های حرارتی و مدارهای الکترونیکی بسیار بزرگ مستقر می شدند که با کامپیوترهای گران قیمت دیگری موسوم به mainframe جایگزین شدند که مجددا در اتاق های خاص و بزرگی تحت عنوان سایتهای کامپیوتری مجهز به سیستم های گران قیمت تهویه مطبوع، ژنراتور برق، کف و سقف کاذب مستقر می شدند.

در دوران دانشجویی در دهه پنجاه شمسی، دانشجویان و برنامه نویسان، برنامه های خود را بر روی نوار کاغذی یا کارت های مقوایی پانچ کرده و جهت کامپایل و اجرا شدن بر روی کامپیوتر mainframe متعلق به سازمان بودجه به دانشگاه تسلیم می کردند تا به آن سازمان ارسال شود. به عبارتیف سازمان برنامه و بودجه خدمات محاسباتی به دانشگاه های کشور ارایه می داد.

از آنجایی که این منبع محاسباتی بسیار گران و پیچیده بود و یک فنآوری قابل دسترس برای همگان نبود و از طرف دیگر دانشجویان و دانشگاه ها توان تامین این فنآوری گرانقیمت را نداشتند، سازمان برنامه و بودجه که این فنآوری را برای رفع نیازهای محاسباتی خود اختیار کرده بود، بسیار تمایل داشت تا خدمات این فنآوری گرانقیمت را به اشتراک گذارده و برای هر استفاده کننده به اندازه مصرف وی صورتحساب صادر می کرد.

  • با فرا رسیدن دهه 60 شمسی، عصر کامپیوترهای شخصی شروع شد و این فنآوری به سمت شخصی شدن میل کرد. همه افراد و خانوارها میتوانستند از دستگاهی که توان مالی خرید آن را داشتند، در خانه یا محل کار خود استفاده های گوناگون داشته باشند.

در این دهه امکان دسترسی و استفاده از این فنآوری برای جمعیت بسیار بیشتری فراهم شد، لیکن اشتراکی وجود نداشت و هر کاربر فقط از دستگاه شخصی خود، به طور انفرادی استفاده می کرد. حتی سازندگان سخت افزار و نرم افزار این فنآوری نیز تاکید بر استفاده از صرفا انحصاری و انفرادی از فنآوری های خود را داشتند، مصرف شاتراکی را خلاف قانون مدنی می دانستند و از خریداران تضمین رعایت این محدودیت را طلب می کردند.

ارایه خدمات از اولین نسل کامپیوترها تاکنون، وجود داشته است، اما شکل و فرم و نحوه ارائه خدمات در جهت بهبود تغییر یافته است. لذا میتوان ادعا کرد که رایانش ابری از حیث ارایه خدمات، فنآوری جدیدی نیست.

  • در دهه 70 شمسی، فنآوری شبکه، امکان متصل کردن کامپیوترهای شخصی منفرد و برقراری ارتباطات بین کاربران این کامپیوترهای شخصی را با هدف به اشتراک گذاردن اطلاعات محقق نمود.  پیرو استقبال بشر برای به اشتراک گذاردن اطلاعات و تجربیات خود با جامعه مدنی، شبکه استاندارد تبادل داده های اینترنت مورد توجه قرار گرفت : مجموعه ای متصل به یکدیگر برای به اشتراک گذاردن سخت افزار، نرم افزار، حرف ها، ایده ها، منابع انسانی، فناوری، تجربیات موفق و بسیاری از گونه های اطلاعات که اشتراک گذاردن آنها در دهه های قبل یا ممنوع بود یا میسر نبود.
  • در گام بعدی فنآوری وب بستر مناسب تر و کاربردی تر را با همان هدف قبلی فراهم نمود. ابررایانه ها برای تامین نیازهای فوقالعاده دانشمندان، کامپیوترهای mainframe برای رفع نیاز محاسباتی سازمانهای بزرگ مانند بانک ها، کامپیوترهای شخصی برای رفع نیازهای شخصی بشر، علی رغم گوناگونی در هدف، نحوه استفادهف قیمت خرید و نگهداری، معماری سخت افزار و نرم افزار، محل و نوع استقرار فیزیکی و توزیع جغرافیایی، همگی عضو این مجموعه متصل و قابل بهره برداری در بستر فنآوری وب شدند. همانطور که ملاحظه می شود، ارایه خدمات از اولین نسل کامپیوترها تاکنون وجود داشته است، اما شکل و فرم و نحوه ارایه خدمات در جهت بهبود تغییر یافته است. لذا میتوان ادعا کرد که رایانش ابری از حیث ارایه خدمات، فنآوری جدیدی نیست بلکه شکل و فرم و نحوه ارایه خدمات آن متفاوت است. به عبارت دیگرف رایانش ابری تکامل فنآوری محاسبات است.

 

  • استخدام دانشجو (12)