پنجره واحد تجاری

معرفی اجمالی «پنجره واحد تجاری»

 پنجره واحد، تسهیلاتی اسـت كه از طریق آن ذی نفعان می توانند اطلاعات و اسناد استانداردشده را از طریق یك نقطه ورودی، پردازش و ذخیره كرده و از ایـن طریـق، تمامی صـادرات و واردات را انجـام داده و مدیریت كنند. این شـبكه یك محیط اسـتاندارد، پویا و یكپارچه برای پیاده سازی تجارت الكترونیكی در سـطح كل زنجیره فراهم كرده كه كاهش مفاسد اقتصادی و جلوگیری از ارائه اطلاعات و داده های تكراری، روان سـازی تجارت و تسریع در حمل و نقل كالا و خدمات را در پى دارد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir  برای واحد های تجاری کسب و کار اینترنتی در فضای وب

اگر میخواهید میزان خرید و فروش در سایت خویش را افزایش دهید در MyCityAd.ir درج آگهی کنید

پنجره واحد تجاری یا همانsingle windowsاین امكان را فراهم می كند تا قسمت های درگیر در تجارت، اجازه قرار دادن اطلاعات و مستندات استاندارد شده را تنها از طریق یك نقطه ورودی واحد (یك پنجره) برای انجام تمام نیازهای متداول مربوط به تراكنش های تجاری داشته باشند. در این طرح، در صورتی كه اطلاعات الكترونیكی باشد، تنها یكبار این اطلاعات وارد می شود و از دوباره كاری و ورود اطلاعات تكراری جلوگیری می شود. از مزایای استفاده از پنجره واحد تجاری، تسهیل تجارت، استانداردسازی اطلاعات،  مستندات، داده ها و تمركز اطلاعات تجاری است و تسهیل به مفهوم واقعی در امر تجارت با ساده سازی و روان سازی رخ می دهد.

پنجره واحد یكی از طرح هایی است كه مركز تسهیل تجاری و توسعه تجارت الكترونیكی سازمان ملل به كشورها توصیه كرده است. اجرای طرح پنجره واحد دو منفعت هم راستا به همراه دارد:

1- با اجرای این طرح بازرگانان و شركت های تجاری هزینه و زمان كمتری را صرف واردات و صادرات كالاهایشان می كنند.

2- دستگاه های اجرایی و نظارتی باتوجه به گردآوری آمار دقیق و روشن، در اعمال سیاست های نظارتی و اجرای قوانین، بهتر عمل خواهند كرد.بر اساس مطالعات انجام شده، حدود 60 فعالیت مهم باید صورت گیرد تا بتوان به طراحی نرم افزاری پنجره واحد دست یافت. برخی از این فعالیت ها مربوط به تصمیمات راهبردی است كه باید با توافق سازمان های درگیر در صادرات و واردات اتخاذ شود؛ دسته دوم مربوط به مطالعات سازمانی و محیطی مثل مطالعات امكان پذیری، بررسی وضعیت IT در سازمان های درگیر و قوانین و مقررات است و گروه سوم نیز مطالعات فنی از جمله ایجاد قالب های استاندارد تبادل اطلاعات وطراحی هاى نرم افزاری را در بر مى گیرد. یكنواخت سازی داده ها در واقع به معنای جمع آوری و یكسان سازی تمام داده هایی است كه دستگاه های مختلف برای انجام یك هدف مشترك از بازرگانان و شركت ها دریافت كرده و بر اساس آن خدمت ارائه می دهند.

ادیفكت: ایران بیش از 10 سال است كه به عضویت مركز تسهیل تجاری و توسعه تجارت الكترونیك سازمان ملل درآمده است. این مركز در یكی از مفاد توصیه ای خود به كشورها پیشنهاد كرده تا كمیته ای برای هماهنگی بین دستگاه های مختلفى كه درگیر تجارت به ویژه صادرات و واردات هستند، تشكیل دهند. پس از گذشت چند سال ایران نیز اقدام به تشكیل چنین كمیته ای كرد كه به طور اختصار ادیفكت نامیده مى شود و در آن نمایندگانى از اداره گمرك، سازمان بنادر و دریانوردی، بانك مركزی، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی و گروهی از كارشناسان خبره حضور دارند. از سه سال پیش نیز نهادهای دیگری از جمله بیمه مركزی، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی ایران و وزارت راه نیز به این كمیته اضافه شدند. همچنین شركت كشتیرانی جمهورى اسلامى ایران به دلیل آنكه بیش از 90 درصد تجارت جهانی توسط حمل و نقل دریایی انجام می شود، به عنوان عضو جدید پذیرفته شده است. برای اجرای طرح پنجره واحد باید یكپارچگی و پیوند بین فرآیندهای مرتبط با صادرات و واردات بر اساس فناوری اطلاعات (قالب های استاندارد و تبادل اطلاعات و همچنین یكنواختی داده ها) در دستگاه های ذی ربط انجام شود.

ایجاد مفاهیم تسهیل تجاری طی این سال ها یكی از مهم ترین وظایف كمیته ملی ادیفكت بوده است. به طوری كه در چند سال اخیر تمایل دستگاه های مرتبط با حوزه صادرات و واردات به سمت رعایت استانداردهای هماهنگ و بین الملل بیشتر شده و از مجموعه فعالیت درون سازمانی به سطح ملی گرایش پیدا كرده است.در پایان باید بار دیگر این نكته را یادآور شد كه نیاز به ساده سازی و همگون سازی اطلاعات مبادله شده بین تجار و بازرگانان و نهادهای دولتی، بخش كلیدی فرآیند تسهیل تجاری و یا همان توسعه تجارت الكترونیكی است و با اجرای صحیح «پنجره واحد تجاری» گام موثری در اجرای تحول اقتصادی برداشته خواهد شد.