تراکنش های اینترنتی سایت شاپرک

پذیرنده محترم اینترنتی

با سلام و احترام

در راستای ارتقای ضریب امنیت تراکنش های اینترنتی و نیز افزایش سهولت ، اطمینان خاطر و رضایتمندی مشتریان و پذیرندگان محترم و براساس سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه پرداختهای اینترنتی در آذرماه سال جاری، به صورت یکپارچه توسط شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) انجام و کلیه تراکنش های مذکور صرفاً از این طریق پذیرش و پردازش خواهند شد.

به همین منظور و برای جلوگیری از اختلال در خدمات پرداخت اینترنتی، خواهشمند است در فرصت زمانی باقیمانده با توجه به موارد ذیل هر چه سریعتر آماده سازی لازم انجام گیرد:

 

1- از تاریخ 16/8/92 آدرس URL صفحات پرداخت اینترنتی به آدرس pspname.shaparak.ir تغییر خواهد نمود. این تغییر مستلزم همکاری پذیرنده محترم بوده تا با همکاری پشتیبانان فنی و شرکت PSP طرف قرارداد خود نسبت به این امر اقدام نمایند. در این انتقال از زمان مقرر، امکان پذیرش تراکنش ها توسط پذیرندگانی که از یکی از بانکها خدمات خود را دریافت نموده اند، از بین خواهد رفت، لذا تا پیش از اتمام زمان مذکور خدمات درگاه پرداخت اینترنتی می بایست با مساعدت بانک یا بصورت مستقیم، از یکی از شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت که لیست آنها در سایت شاپرک موجود است، دریافت گردد.

2- تسویه با پذیرندگان اینترنتی هر 24 ساعت یکبار ( تسویه شبانه بصورت واریز در اولین سیکل روز بعد ) انجام خواهد شد.

3- دریافت درگاه پرداخت اینترنتی منوط به اخذ نماد اطمینان از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد. چنانچه تاکنون برای دریافت آن اقدام ننموده اید، با مراجعه به سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یا تماس با شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

 

ضمناً پذیرندگان درگاه پرداخت اینترنتی می توانند با مراجعه به سایت www.shaparak.ir اطلاعات تکمیلی را مطالعه نموده و یا در فرم مربوطه، پیشنهادات، سوالات و یا مشکلات احتمالی خود را ارسال نمایند تا پس از بررسی و پیگیری نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام گردد.

Dear acceptor Internet

Greetings and Regards

In order to improve the safety of Internet transactions and also increases the ease , reliability and customer satisfaction for the acceptance and respect of the policies of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran , all online payments, in December of this year, the payment of Electronic Network card integrated ( Shaparak ) do and all the transactions will be processed only through this acceptance .

For this reason and to avoid disruption of Internet payment service , please note the following with the remainder as soon as possible when preparing to be :

1 – Pages Online Payment Date 16/08/92 URL address pspname.shaparak.ir address will change . This requires co- recipient of the Distinguished technical support and cooperate with your PSP contracts of this act . The transfer of the prescribed time , to accept transactions from one bank by Pzyrndgany services received , will be lost , so the time before the internet payment gateway services required by the bank or direct assistance , the list of companies that pay them the Moth site is available to be downloaded .

2 – Settlement with Internet acceptors once every 24 hours ( overnight deposit paid on the first day of the next cycle ) will be performed.

3 – Get Internet payment gateway , subject to obtaining the center of the symbol is e -commerce development . If you still have not attempted to get it , visit the website or call center, e -commerce development service provider can apply to receive your payment .

Meanwhile, online payment gateway acceptors can visit the site and read the information www.shaparak.ir or form , suggestions , questions or problems you may send your check to the following steps to resolve their issues. will .

The entries in the Register of Internet portals, online bank transfer port of export, port transfer online bank, online slots, online money transfer portal, Internet portal Iranian banking portal Moth, Moth payment gateway labeled shaparak.ir, www.shaparak. ir, transactions, online payment, online payment, online payment gateway, Moth systems, site Moth, Moth, online payments, Internet payments on November 8, 1392 by admin published.

  • سامانه شاپرک (168)
  • (54)
  • سامانه شاپرک (21)
  • سامانه انتقال وجه شاپرک (20)
  • سامانه بانکی شاپرک (11)