کارت بازرگانی

طرح موضوع تفاوت بین کارت بازرگانی و پروانه کسب در معاملات داخلی پاسخ به درخواست همکارانی است که از طریق ادرس اینترنتی ePayBank.ir خواستار توضیح درباره این موضوع بوده اند.

یکی از بحث های متداول بین همکاران در دوایر اعتبارات شعب و ادارات امور، تفاوت بین کارت بازرگانی و پروانه کسب در اعطای تسهیلات به مشتریان در معاملات داخلی می باشد. قبل از پرداختن به موضوع لازم است تعاریف کارت بازرگانی و پروانه کسب و شرایط اخذ آن را بیان نموده تا پس از آن امکان اظهار نظر در این خصوص فراهم آید.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای صاحبان مشاغل و کسب و کارهای دارای کارت بازرگانی

در صورتیکه در زمینه صدور ویزا کارت یا مستر کارت یا دبیت کارت و پی پال فعال هستید میتوانید آگهی خدمات خود را در سایت درج آگهی ، تبلیغ و تبلیغات آگهی شهر من MyCityAd.ir درج نمایید تا در Google دیده شوید و از این طریق افزایش فروش داشته باشید.

تعریف کارت بازرگانی :

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بموجب بند 2 ماده 10 آیین نامه مقررات صادرات و واردات مصوب 73/2/6 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد، براساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد، تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

ضمنا برای صدور کارت بازرگانی دائم باید از طریق اداره کل ثبت شرکتهای محل اقامت اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتی و گواهی پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مرکز استان محل فعالیت برحسب مورد مراجعه کرد، پس از تکمیل پرونده و امضاء کارت در اتاق مربوطه مراتب جهت تایید نهایی به اداره کل بازرگانی استان مربوطه ارجاع می گردد.

کاربردهای کارت بازرگانی:

 1. ثبت سفارش و ترخیص کالا
 2. واردات از مناطق آزاد
 3. مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
 4. صادرات کلیه کالاهای مجاز

شرایط اخذ کارت بازرگانی:

 1. داشتن حداقل 23 سال تمام
 2. برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای آقایان
 3. داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری . تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی و یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره از یکی از وزارتخانه های متبوع
 4. داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
 5. داشتن دفاتر قانونی با راائه اظهارنامه ثبتی
 6. داشتن حساب جاری معتبر نزدیکی از بانکهای عامل کشور

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی:

 1. درخواست صدور کارت بازرگانی
 2. کپی مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم)
 3. کپی کارت ملی
 4. اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی
 5. تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال ( دارندگان مدارک دانشگاهی و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند )
 6. اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء متقاضی توسط دفاتر رسمی اسناد کشور
 7. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد
 8. اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 9. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 10. کپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا اجاره نامه محضری محل کار ( در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارائه دوسری کپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند و چنانچه سند بصورت مشاع تنظیم شده، علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارائه رضایت نامه کتبی از سایر مالکین از طرف متقاضی الزامی است)
 11. 5 قطعه عکس
 12. کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی
 13. فیش های واریزی بحساب اتاق بازرگانی و حق تمبر
 14. تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی و تکمیل سایر فرم های اتاق بازرگانی
 15. تقاضای شرکت، گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است، تصویر روزنامه رسمی و آخرین تغییرات، صورتجلسه مجمع عمومی برای اشخاص حقوقی و مشخصات سجلی مدیر عامل
 16. عدم اشتغال تمام وقت در دستگاههای دولتی ( قوای سه گانه )

آیین نامه صدور پروانه کسب

تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی:

هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد یا اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید. براساس قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب در هر شهرستان به عهده اتحادیه های صنفی می باشد. طبق ماده 4 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوبه سال 1392 مجلس شورای اسلامیف پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات بمنظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. صنوف مشمول این قانون با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی – خدمات فنی و توزیعی تقسیم می شوند. در تبصره ذیل این ماده اعلام شده پروانه کسب موقت تنها برای یک بار و بمدت یکسال صادر می شود، اما مدت اعتبار پروانه کسب دائم 5 سال است. اتحادیه صنفی مکلف است با انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر کند و در صورت عدم تبدیل یا تمدید، پروانه واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.

بطور کلی موضوع کارت های بازرگانی، شامل 2 بخش هستند:

 1. واردات و صادرات
 2. معاملات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی

نکات مهمی که انتظار می رود همکاران محترم نظرات خود را در این خصوص اعلام نمایند بشرح موارد ذیل می باشد:

 1. اساسا ماهیت صدور کارت بازرگانی، تجارت خارجی است لکن عملا میتواند در معاملات داخلی نیز اثرگذار باشد.
 2. کلیه مشتریانی که دارای کارت بازرگانی معتبر با موضوع واردات و صادرات می باشند در صورت داشتن محل کار ثابت و احراز فعالیت مشتری توسط بانک، مجاز به گشایش اعتبار اسنادی و یا استفاده از تسهیلات صادراتی با رعایت سایر ضوابط و دستورالعملهای صادره می باشند.
 3. کلیه مشتریانی که دارای کارت بازرگانی معتبر با موضوع معاملات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی می باشند در صورت داشتن محل کار ثابت و احراز فعالیت مشتری توسط بانک مجاز به استفاده از تسهیلات مضاربه بازرگانی داخلی با رعایت سایر ضوابط و دستورالعملهای صادره می باشند.
 4. داشتن جواز کسب با نوع فعالیت توزیعی تنها مجوز اعطای تسهیلات مضاربه بازرگانی داخلی نیست و داشتن کارت بازرگانی با موضوع معاملات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی با رعایت موارد مندرج در بندهای 2و3 و رعایت سایر ضوابط و دستورالعملهای صادره میتواند نوعی جواز کسب تلقی گردد.
 5. بنظر می رسد اخذ مدارک و مستندات قانونی شغلی از مشتریان ( اعم از کارت بازرگانی یا مجوزهای صادره از سوی اتحادیه های صنوف) ناشی از تمایل بانک به احراز اهلیت متقاضیان استفاده از تسهیلات بودهف از طرفی دستورالعملی یا آیین نامه ای که تصریح در پذیرش کارت بازرگانی بعنوان مجوز فعالیت در امر خرید و فروش داخلی داشته باشد ممکن است تاکنون صادر نگردیده باشد لکن همانگونه که مستحضرید شاخه اعتباری بانک بستری از دانش ها، تصمیم گیری ها و ارائه راه حلهای پویاست که تداوم حیات اقتصادی و مالی بانک را در گرو اتخاذ راهکارهای مناسب و منطقی در زمان های خاص می داند. نگارنده اعتقاد دارد بررسی ها، تحقیقات و مستندات ماخوذه از سوی مراجع ذیربط جهت صدور کارت بازرگانی از اعتبار قابل قبولی برخوردار بوده و حاوی فاکتورهای قابل استفاده در بررسی درخواستهای تسهیلاتی مشتریان می باشد.