تعهدات بانک شهر

خدمات بانک شهر :: تعهدات بانک شهر

صدور انواع ضمانتنامه ها در بانک شهر

بانک شهر با استفاده از عقد ضمان و با صدور ضمانتنامه، تعهدات و یا دیون اشخاص را نزد سازمانها و موسسات دولتی یا بخش خصوصی تعهد و تضمین می نماید. ضمانتنامه بانکی یکی از ابزارهای رایج در روابط حقوقی و قراردادهای داخلی و بین المللی محسوب می گردد. در این رساتا نحوه تضمین و تعهد بدون قید و شرط بانک موجب گردیده تا استفاده از ضمانتنامه به عنوان ابزار موثر با موارد کاربرد متعدد که اطمینان خاطر مشتریان را تامین و مبادلات داخلی و بین المللی را تسهیل و تسریع می نماید به سرعت در عرصه های مختلف اقتاصدی گسترش یابد.

انواع ضمانتنامه های صادره بانک شهر:

  1. ضمانتنامه های شرکت در مناقصه و مزایده
  2. ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
  3. ضمانتنامه پیش پرداخت
  4. ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار ( ضمانتنامه کسوروجه الضمان )
  5. ضمانتنامه تعهد پرداخت
  6. ضمانتنامه گمرکی
  7. ضمانتنامه نظام وظیفه
  8. ضمانتنامه دادگستری
  9. ضمانتنامه متفرقه

گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی

شرایط متغیر اقتصادی با جهت گیری به سمت جهانی شدن، موجبات عدم ثبات در قیمت ها و عدم تعادل در بازار کالاها و خدمات را بوجود آورده است. نتیجه این تغییرات و تحولات سریع و تاثیری که بر بازارهای داخلی و بین المللی می گذارد علاوه بر اینکه عدم اطمینان را بر تصمیمات اقتصادی بوجود اورده است، بر تعهدات اشخاص و موسسات نسبت به یکدیگر شدیدا تاثیر گذاشته و لاجرم رکود ناشی از نگرانی ها و انتظارات روانی را موجب گردیده است

در چنین شرایطی، یکی از روشهایی که باعث ایجاد اعتماد و اطمینان اشخاص در ارائه خدمات به یکدیگر می شود، اعتبارات اسنادی می باشد که سیستمهای بانکی مجری آن می باشند. انواع اعتبارات اسنادی صادره توسط بانک شامل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی دیداری و مدت دار می باشد.

 

ارایه درگاه پرداخت شهر برای وب سایتها و فعالین اقتصادی و اینترنتی کشور در درگاه پرداخت ePayBank.ir

City Bank City Bank Services :: Disclaimer

Issued various guarantees of bank

Bank of the guaranty contract and issuing guarantees , obligations or liabilities of the parties with corporations and government agencies or private sector commitments and guarantees . Bank guarantee is one of the common tools of the legal relationship between international and domestic contracts are considered.Aqtasdy spread.

Types of guarantees issued by the Bank :

Tender guarantees
Performance bond guarantee obligations
Payment guarantee
Refundable performance bond guarantee ( guarantee Ksvrvjh Alzman )
Guarantee the payment obligations
Guarantee Customs
Military guarantee
Guarantee of Justice
Guarantees , other
Domestic letter of credit – monetary

Conditions vary with orientation towards the global economy , causing instability in the prices of goods and services has created an imbalance in the market .psychological causes are

In such circumstances, one of the ways that make people trust each other to provide services , letters of credit , which it will host banking systems . Types of credit issued by domestic banks, including letters of credit and term rial is visual .

Offering payment gateway city for economic actors of websites and Internet payment gateway in ePayBank. Meyer
Easy payment record payment gateway , e- port , the port city banks , bank payment gateway , payment gateway exchange , bank payment gateway town to pay a visit to the port , the port Card payment , deferred payment gateway , issuing guarantees , letters of credit , domestic credit , opening credit Card