سرویس WAP

سرویس WAP:
این سرویس توسط درگاه پرداخت مدیریت میشود یعنی اینکه به محض Redirect شدن برروی این در گاه اگر کاربر توسط رایانه یا توسط موبایل ارتباط برقرار کرده باشد درگاه تجارت الکترونیک به طور هوشمند کاربر را به سایت متناظر Redirect مینماید.لذا نیاز به هچ گونه ملاحظه ای از جانب E-Shop نمی باشد.
صفحه اصلی سرویس WAP به شکل زیر میباشد:

Service WA

سروسیس wap

Service WAP:

This means that as soon as the service is managed by the Port Redirect to pay over time if the user is communicating by computer or by mobile
E-Commerce Gateway will automatically Redirect the user to the corresponding sites. Thus considerably from species to hatch
E-Shop is not.

Home WAP service is as follows:

  • درگاه اینترنتی بانک پارسیان (68)
  • درگاه پرداخت بانک پارسیان (37)
  • https://www pec24 com (13)