طرح تسهیلات ویژه فعالان اقتصادی شهر

طرح تسهیلات ویژه فعالان اقتصادی شهر

بانک شهر در راستای ارایه مطلوب خدمات نوین بانکی و به منظور تسریع در تامین نیازهای اعتباری و مالی مشتریان متخصص، با بهره گیری از آخرین فناوریهای بانکداری الکترونیک، نسبت به ارایه بسته اعتباری متخصصین اقدام نموده است.

گروه های هدف:

 • پزشکان متخصص، دانپزشکان،دامپزشکان و داروسازان
 • پزشکان عمومی، لیسانسیه های مامایی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، توانبخشی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و فیزیوتراپی
 • شرکت های مهندسی، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و بازرگانی
 • وکلا
 • سردفتران ( دفاتر اسناد رسمی)

موضوع تسهیلات بانک شهر:

خرید ابزار کار، ملزومات و مواد مصرفی، تجهیزات اداری و رایانه ای، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی و دندانپزشکی

مجوز فعالیت:

 • پزشکان و دندانپزشکان، پروانه صادره از سوی سازمان نظام پزشکی
 • دامپزشکان، مجوز فعالیت صادره از سوی سازمان دامپزشکی کشور
 • مهندسین، مجوز فعالیت صادره از سوی سازمان نظام مهندسی
 • وکلا، پروانه وکالت صادره از کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه
 • دفاتر اسناد رسمی، پروانه صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مشخصات تسهیلات اعطایی جهت خرید تجهیزات دفترکار:

سقف تسهیلات پیشنهادی:

 • پزشکان عمومی و دامپزشکان: حداکثر تا مبلغ 1500 میلیون ریال
 • پزشکان متخصص ، دندانپزشکان: حداکثر تا مبلغ 3000 میلیون ریال
 • مهندسین، وکلا و دفاتر اسناد رسمی: حداکثر تا مبلغ 1000 میلیون ریال
 • مدت بازپرداخت: حداکثر 36 ماه
 • سهم بانک: به میزان 80% مبلغ پیش فاکتور

ارایه درگاه پرداخت بانک شهر توسط ePayBank.ir برای فعالین اقتصادی شهر

Project facilities entrepreneurs City

City Bank New bank in order to provide optimum service to expedite the credit and financial needs of clients, professionals , using the latest technology, electronic banking , credit specialists, has taken steps towards package .

Target groups :

Doctors , dentist , veterinarians and pharmacists
GPs, bachelor of midwifery , optometry , hearing assessment, rehabilitation , clinical laboratory, radiology and physiotherapy
Companies, engineering, manufacturing , service, construction and commercial
Lawyers
Notary ( official documents )
Subject reinvestment City:

Purchase tools , supplies and materials , office equipment and computers , medical equipment , veterinary and dental

License :

Doctors and dentists , license, issued by the Medical Council
Veterinarians , veterinary license issued by the State
Engineers permit issued by the engineering organization.
Lawyers Bar Association issued a license to practice law and official experts and the judiciary
Official documents , licenses issued by the Organization for Registration of Deeds and Properties
Specifications facilities for the purchase of office equipment :

The roof of the proposed facility :

General practitioners and veterinarians : up to 1,500 million rials
Physicians , dentists : Up to $ 3,000 million rials
Engineers , lawyers and notary offices : Up to $ 1,000 million rials
Repayment period : Maximum 36 months
Bank ‘s share : 80% invoice amount
City bank payment gateway provided by ePayBank.ir for economic actors in
City Bank money transfer, internet banking portal town, the port city banks, the granting of credit, types of credit, bank, town, city bank facilities, equipment, office facilities, urban facilities, bank payment gateway city, the roof of the proposed facility, avail the facility city ​​Bank, city Bank loan conditions, the economic activities of the city, the repayment period