نماد بانک گردشگری با افزایش 50 درصدی قیمت

امروز بیشترین افزایش قیمت در بازار فرابورس به بانک گردشگری اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این بانک که با افزایش 50 درصدی قیمت نسبت به روز کاری ماقبل (18 شهریور امسال) به 1590 ریال رسیده، با سرمایه‌ای بالغ بر 400 میلیارد تومان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر 1392 را اعلام کرد.

نماد بانک گردشگری در فرابورس با افزایش 50 درصدی قیمت نسبت به همان روز به 1590 ریال رسیده است.

پیش بینی سود هر سهم سال مالی 13۹۳ در مقایسه با پیش بینی سال مالی قبل به ترتیب جمع درآمدهای مشاع ۴۰ درصد افزایش، جمع کل درآمدهای بانک ۳۱ درصد افزایش و جمع هزینه های بانک ۲۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

این شرکت برای هر سهم در سال مالی 13۹۲ مبلغ ۱۸۸ ریال سود خالص پیش بینی کرده و این در حالیست که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۱۳۰ ریال) نزدیک به ۴۵ درصد تعدیل مثبت داشته است.

منبع: ایسنا

Banks reopened symbol tourism increased 50 percent price

OTC market ‘s highest price rise in tourism was allocated to the Bank .

Stock report Iranian Students News Agency (ISNA ) , the bank increased by 50 percent compared to the previous working day ( 18 th Shahrivar year ) to 1590 Rials come , with capital of over 400 million dollars profit per share forecast for the fiscal year ended 30 Persian date Azar 1392 announced.

Icon of tourism in OTC banks increased 50 percent compared to the same day in 1590 IRR is reached.

Forecast earnings per share in fiscal year 1393 compared to the previous financial year accumulated earnings forecast 40 percent rise condominiums , banks’ total revenues increased by 31% , and the sum of the costs Bank 27 per cent increase of the show.

The company’s net profit per share in fiscal year 1392 amounted to 188 riyals , while the predicted and compared with previous announcements ( of $ 130 Million) , nearly 45 percent has a positive adjustment .

Tourist bank transfer , bank port Grdshgryafzaysh symbol tourism bank , banker, banking , tourism, tourism banks on OTC, NYSE , OTC, symbol, tourism, banking , bank fees , tourism

  • انتقال وجه بانک سپه (322)
  • اینترنت بانک گردشگری (32)
  • انتقال وجه از بانک گردشگری (15)
  • انتقال وجه بانک کشاورزی به سپه (15)
  • انتقال وجه بانک گردشگری (11)