بایگانی برچسب: محاسبات تکاملی

رایانش ابری چیست؟

رایانش ابری : خلق یا تکامل فناوری ؟

آیا رایانش ابری فنآوری جدیدی است؟ اگر به تاریخچه تکامل فنآوری محاسبات توجه کنیم، آنچه به عنوان رایانش ابری مطرح است، فنآوری غریبه ای نیست. بشر برای اینکه رشد خود را در فنآوری نشان دهد، برخی مواقع اصطلاحات جدیدی ارایه می دهد تا فرصت جدیدی برای رفع نیازمندیهایی فراهم کند که نتوانسته است از طریق فنآوری های قبلی به صورت دقیق و کامل محقق نماید.

برای فهم بهتر قضیه میتوان روند پیدایش و تکامل کامپیوتر را مرور کرد :

ادامه‌ی خواندن

  • استخدام دانشجو (12)