بایگانی برچسب: قیمت مسکن تهران

دانستنی هایی پیرامون ارز

دانستنی هایی پیرامون ارز

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درامدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir و خدمات ارزی برای پذیرندگان درگاه پرداخت

ادامه‌ی خواندن

  • نرخ ترجیحی ارز چیست (82)
  • نرخ ترجیحی ارز چیست؟ (43)
  • نرخ چندگانه ارز چیست (31)
  • نرخ ترجیحی ارزچیست (27)
  • نرخ چند گانه ارز چیست (19)
  • نرخ چندگانه ارز چیست؟ (15)
  • نرخ ترجیهی ارز چیست (15)
  • نرخ ترجیحی ارز چیست (14)
  • نرخ ترجیحی ارز (12)
  • نرخ چندگانه ارزچیست (12)