بایگانی برچسب: فیلترینگ

کاربـرد رسـانه های اجتمـاعی در بانـک

کاربـرد رسـانه های اجتمـاعی در بانـک

بیــش از ۸۰درصد کاربران اینترنت در دنیا از شــبکه های اجتماعی مجــازی برای امور روزمره خود اســتفاده میکنند؛ بنابراین خیلی باعــث تعجب نخواهد بود که بخش عمــدهای از این کاربران، فعالیتها و امور بانکی خود را نیز از طریق رسانه های اجتماعی مجازی انجام بدهند.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای شبکه های اجتماعی ایرانی ادامه‌ی خواندن

هویت سنجی پذیرندگان

با توجه به اینکه هویت پذیرندگان درگاه پرداخت توسط دفترخانه رسمی کشور تایید می شوند و درگاه پرداخت ePayBank.ir با پذیرندگان درگاه پرداخت قرارداد بانکی درگاه پرداخت منعقد می نماید ، فلذا ضریب امنیتی تراکنش های درگاه پرداخت در سطح عالی می باشد و تضمین می گردند.

سیستم درگاه پرداخت تراکنش های اینترنتی ارسالی وب سایتهای پذیرندگان خویش را اعتبار سنجی و هویت سنجی می نماید تا نهایت امنیت درگاه پرداخت برای پذیرندگان فراهم و موجب افزایش اعتماد پذیرندگان به سیستم درگاه پرداخت ePayBank.ir می شود.

برای شناخت در مورد تهدیدات امنیتی برنامه های تحت وب آماده و بعضا اختصاصی یا سفارشی شما را به خواندن ادامه مطلب دعوت می نماییم. ادامه‌ی خواندن