بایگانی برچسب: سرور شاپرک

مهاجرت به سرور شاپرک

راهنمای کاربران : شرح تغییرات مورد نیاز پذیرندگان برای انتقال به سرور جدید دروازه پرداخت به پرداخت ملت

دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت :: راهنمای کاربران ، مهاجرت به سرور شاپرک

با توجه به راه اندازی سامانه شاپرک در سطح کشور و انجام کلیه تراکنشهای اینترنتی از طریق این سامانه، شرکت به پرداخت ملت اقدام به راه اندازی سرور جدید خود منطبق بر الزامات شاپرک نموده است. از این رو، فرایند مهاجرت به این سرور، نیازمند اندک تغییراتی از جانب پذیرندگان می باشد. هدف از تهیه این مستند، راهنمایی پذیرندگان در اعمال تغییرات مورد نیاز توسط ایشان می باشد ادامه‌ی خواندن

  • اینترنت بانک ملت (46)
  • پرداخت قبض تامین اجتماعی از طریق بانک ملت (20)
  • انتقال وجه از ملت به ملت (18)
  • انتقال اینترنتی وجه از بانک ملت (16)
  • انتقال وجه اینترنتی ملی (16)
  • درگاه انتقال وجه بانک مسکن (14)
  • سایت بانک ملت انتقال کارت به کارت (14)
  • کارت به کارت اینترنتی بانک ملت (12)
  • پرداخت تسهیلات بانک ملت (12)
  • درگاه انتقال بانک ملت (12)