بایگانی برچسب: بانک پیامک

SMS بانک ملت

پیامک بانک ملت – SMS بانک ملت :

به منظور بهره گیری از خدمات پیامک بانک ملت، دارندگان حساب جام میتوانند ضمن مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب، نسبت به فعالسازی خدمات پیامک بانک ملت یعنی SMS بانک ملت اقدام نمایند. بدین ترتیب خدمت پیامک بانک ملت برای حساب جام درخواست کننده فعال شده و پیام کوتاهی مبنی بر فعال شدن سرویس مذکور از سایت مرکزی بانک ملت به شماره تلفن همراه صاحب حساب در بانک ملت ارسال می شود. سامانه پیامک بانک ملت با شماره 200033 خدمات بشرح ذیل را در اختیار دارندگان حساب جام قرار می دهد: ادامه‌ی خواندن

  • پرداخت جریمه رانندگی (257)
  • پرداخت جریمه از طریق اینترنت (187)
  • پرداخت جریمه (171)
  • پرداخت قبض جریمه خودرو (115)
  • پرداخت قبض جریمه رانندگی (86)
  • پرداخت قبض جریمه (74)
  • پرداخت قبض جریمه بانک ملی (55)
  • پرداخت قبض جریمه اینترنتی (46)
  • پرداخت جریمه بانک ملی (44)
  • پرداخت جریمه خودرو (32)