بایگانی برچسب: الگورتیم MD5

امنیت روش HMACMD5

سئوال : امنیت روش HMACMD5 در چه حد است؟

پاسخ : امنیت این روش به امنیت سه پارامتر بستگی دارد:

- امنیت الگورتیم MD5
- طول امضاء تولید شده (به بیت )
- طول کلید مورد استفاده در الگوریتم MD5
- در سیستم دامون با انتخاب مناسب پارامترهای سه گانه فوق امنیت بالایی ایجاد شده است.

ادامه‌ی خواندن