پنل رایگان ارسال پیامک انبوه

فقط کافیه ثبت نام کنید
پنل رایگان ارسال پیامک انبوه
دسترسی رایگان به همه شماره های کشور
دسترسی رایگان به دو خط 8 رقمی ارسال
ارسال براساس شهرمحل سکونت شما
گزارش گیری از پیامکهای ارسالی
بازگشت مبلغ پیامک های نرسیده
امکانات بی نظیری همچون پاسخ خودکار، رزرو بلیط، تعیین اصالت کالا
تنظیم ارسال پیامک در هر زمانی
و امکانات بیشمار دیگری همه در سایت

Just register
Free Bulk SMS panel
Free Access to All countries
Free access to the two-digit line 8 posts
Post your residence according Shhrmhl
Reports of SMS sent
Amount not returned messages
Unique features such as an automatic response, reservation, determine the authenticity of the goods
Set SMS anytime
And numerous amenities, all on-site

panel, SMS, SMS Panel, texting, adjusting, adjusting text message, the amount of SMS, SMS sending, SMS reports sent