RTGS

RTGS یکی از پنج سیستم پایه در طرح نظام جامع پرداخت به شمار می آید که از این پنج سیستم در حال حاضر شتاب در کشور پیاده سازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است و RTGS عملیاتی گردیده است.

درصورتیکه میخواهید محصولات یا کالای فروشگاه یا سایت خویش به بهترین نحو ممکن برای موتورهای جستجو معرفی شود کافیست در MyCityAd.ir محصولات خودتان را درج آگهی نمایید.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای وب مستران و صاحبان سایت و وبلاگ ایرانی

تعریف سامانه تسویه ناخالص انی ( ساتنا )

 • سامانه تسویه ناخالص آنی سیستمی است که در آن پردازش و تسویه مبادلات بین بانکی صورت مورد به مورد و بصورت ناخالص انجام می گیرد. تسویه مبادلات بین بانکی در اینس امانه بصورت آنی، قطعی و نهایی و برگشت ناپذیر انجام می گیرد مشروط بر اینکه حساب تسویه بانک دارای مانده کافی جهت انجام تسویه باشد. در غیر اینصورت مبادلات تا تامین نقدینگی و تا پایان روز در صف انتظار قرار می گیرند و در صورت عدم تامین نتقدینگی ابطال و برگشت می شوند.

مزایای کلی سامانه تسویه ناخالص آنی برای اقتصاد کشور

 • این سامانه یک مکانیسم امنیتی را برای بانکها ایجاد می کند که بتوانند با اطمینان به انتقال وجوه بپردازند.
 • انتقال وجوه در این سامانه نهایی و غیر قابل برگشت خواهند بود. ایجاد نظم و انضباط مالی در انجام عملیات بین بانکی یکی از نتایج پیاده سازی این سامانه می باشد.
 • این سامانه توانایی بانکها را در مدیریت منابع مالی خود افزایش خواهد داد.
 • بانک مرکزی با این سامانه میتواند سیاستهای پولی خود را به نحو مطلوب تری اعمال نماید.
 • توانایی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی بازار افزایش خواهد یافت.
 • پیاده سازی این سامانه امکان استفاده از ابزارهای نوین پرداخت را فراهم می سازد.
 • این سامانه سکوئی برای بهینه سازی نظام مالی کشور خواهد بود.

مزایای کلی سامانه تسویه ناخالص آنی برای اعضای آن

 • تسویه سریع پرداختهای بین بانکی و امکان انجام معاملات بین بانکی
 • امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان
 • ایجاد ارتباط بر خط (Online) با سامانه تسویه ناخالص از طریق تعبیه یک پایانه
 • امکان مشاهده مبادلات خود و معاملات موجود در صف انتظار ( صادره از طرف عضو)
 • امکان تغییر اولویت های دستور پرداختهای ارسالی
 • امکان ابطال دستور پرداختهای ارسالی قبل از تسویه نهایی انها
 • ایجاد بستری امن جهت ارسال مبادلات مالی بین بانکی
 • ایجاد زمینه لازم جهت اشاعه تجارت الکترونیک در کشور
 • رفع لزوم نگهداری حساب فرعی ( Nostro Account ) نزد بانکهای دیگر جهت تسویه مبادلات بین بانکی
 • انتقال مانده حساب تسویه پایاپای اسناد بانکی از بانک ملی ایران به حساب تسویه نزد بانک مرکزی.