شرایط پذیرش سهام شرکت ها

حداقل ضوابط و شرایط پذیرش سهام شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهادار

١- تابعیت درایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد .

٢- حداقل سرمایه : 5 میلیارد ریال.

٣- حداقل زمان بهره برداری یا فعالیت : یک سال

۴- میزان سهام در اختیار سهامداران عمده : در زمان پذیرش، آمادگی عرضه سهام توسط سهامداران عمده به نحوی باشد که بیشتر از 90 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 سهامدار نباشد.(با تعهد سهامدار عمده، امکان رفع این بند بعد از درج نام شرکت، وجود دارد)

۵- حداقل دوره های سودآوری : در آخرین سال مالی سود آور بوده و امکان تداوم سود آوری آن در آینده وجود دارد

۶- حداقل دوره ارائه گزارش های حسابرسی توسط حسابرسان مستقل: یک دوره مالی پیش از پذیرش

٧- حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها: نباید از 20 درصد کمترباشد یا به تشخیص هیات پذیرش از حد مطلوب برخوردار باشد.

با توجه به اینکه احراز مابقی شرایط پذیرش در طی مراحل پذیرش و درج نام، امکان پذیر می باشد، جزو حداقل شرایط لحاظ نشده است

هیات مدیره شرکت چیست؟

مجموعه ۵ تا ۹ نفری را که مسئول اداره شرکت هستند هیات مدیره شرکت میگویند (در شرکت سهامی عام) . این افراد توسط سهامداران انتخاب می شوند.

سال مالی به چه معناست ؟

سال مالی هر شرکتی ممکن است با شرکت دیگر تفاوت کند. به عنوان مثال بعضی شرکتها سال مالیخود را از اول فروردین شروع می کنند و بعضی شرکتها سال مالی خود را از ابتدای مهر آغاز میکنند.دقیقاً مثل بانکها که همه ساله حسابهای خود را بررسی می کنند؛ شرکت ها نیز هر سال در تاریخ معینیمثلا ابتدای فروردین ماه فعالیت های خود را شروع می کنند و سود خود را پیش بینی می کنند و سال بعد در همان زمان وضعیت شرکت را از لحاظ سود و زیان و…رسیدگی میکنند. مثلا صورت سود و زیان نهایی هر شرکتی به تاریخ منتهی به سال مالی تعیین شده است . یعنی فعالیت مالی یک ساله که در آخرین روز سال مالی به انتها رسیده است . در مورد صورت سود و زیان در ادامه توضیح داده شده است .

ریاست جلسات مجمع

قانون برای مدیریت جلسات مجمع عمومی مجموعهای را در نظر گرفته است که شامل رئیس جلسه، منشی و دو ناظر میباشد. ریاست جلسه بر عهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود ، مگر اینکه در اساسنامه طور دیگری مقرر کرده باشد و الزامی ندارد تا منشی جزو سهامداران باشد، لیکن ناظران باید ازجمله سهامداران باشند.

آگهی دعوت

دعوت کتبی برای جلسات مجمع عمومی نباید از 10 روز کمتر باشد و نیز نباید تا بیش از 40 روز زودتر از تاریخ برگزاری جلسه به سهامداران جلسه به سهامداران ابلاغ شود و این آگهی دعوت باید در روزنامه کثیرالانتشار که برای اطلاعیه های شرکت در نظر گرفته شده به چاپ رسد. آگهی دعوت باید شامل دستور کار و تاریخ، ساعت و مکان جلسه باشد. بهنگام حضور سهامداران در جلسه مجمع عمومی رعایت این مقررات ضروری نیست.

حد نصاب تشکیل جلسات مجمع

حد نصاب مورد نیاز چه برای جلسات مجمع عادی و یا فوق العاده بیش از ۵۰% از سهام جهت رأیگیری است. چنانچه در جلسه عادی در اولین دعوت به حد نصاب نرسد ، در دعوت دوم با هر تعداد از سهامداران دارای حق رأی، رسمیت خواهد داشت. چنانچه در مجمع فوق العاده، در دعوت اول به حد نصاب لازم نرسد در دعوت دوم حدنصاب لازم به ۱/۳ سهامداران دارای حق رأی کاهش خواهد یافت.

نصاب اتخاذ تصمیم

تصمیمگیری در جلسات عادی نیاز به 50% آراء بعلاوه یکی از سهام حاضر در جلسه مجمع دارد.  مگر در مواقع انتخاب مدیران که اکثریت آراء ضروری است خواهد بود . تصمیمگیری در مجمع عمومی فوقالعاده نیاز به 2/3 آراء دارندگان سهام حاضر در جلسه دارد.

کارت ورود به جلسات مجمع (دعوتنامه)

 بمنظور حضور در جلسات، ضروری  است سهامداران از سوی شرکت کارت ورود دریافت نمایند

جلسات سهامداران

جلسات سهامداران تحت عنوان مجمع عمومی بوده و قانون سه نوع از آن را پیشبینی نموده است. اولین مورد مجمع شرکاء یا مؤسسین است که تنها برای شرکتهای سهامی عام الزامی است. دومین شکل آن مجمع عمومی عادی ( یا سالانه) است که باید هر سال یک بار برگزار گردد و سومین مورد آن مجمع عمومی فوقالعاده است که بنا به درخواست صورت میپذیرد . بعلاوه ، دو نوع مجمع ویژه دیگر نیز وجود دارد که با حضور سهامداران تشکیل میشود. یکی از آن دو مجمع خاص است که هرگاه حقوق سهامداران ممتاز تغییر یابد باید انجام پذیرد و دیگری مجمع عمومی فوقالعاده خاص است که بنا به درخواست هیئت مدیره ، بازرسان یا ٢٠% از سهامداران شرکت، بهنگام نیاز در قالب جلسات عادی اما در برنامه های غیر از جلسات عادی برگزار میگردد.

مجمع عمومی عادی و حدود صلاحیت آن

مجمع عمومی عادی صلاحیت رسیدگی به کلیه امور شرکت به استثنای مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده یا قانونی واگذار شده باشند را داراست ازجمله موارد مورد بررسی عبارتند از:

1- بررسی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشات مالی

2- بررسی و تأیید گزارشهای سالانه مدیران

3- بررسی و تأیید گزارشهای سالانه بازرسان

4- انتخاب مدیران (درصورت خاتمه دوره تصدی)

5- انتخاب بازرسان اصلی بازرسان علیالبدل

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که حاوی اعلانات قانونی شرکت است

مجمع عمومی فوق العاده

صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده

این مجمع صلاحیت رسیدگی به کلیه تغییراتی که در ارتباط با اساسنامه یا سرمایهسهام یا انحلال شرکت باشد را خواهد داشت. مانند تصمیم برای افزایش سرمایه ( که بعدا با آن آشنا خواهیم شد ).

صورتهای مالی

اگر کسی بخواهدبداند وضعیت مالی شرکت چگونه است تنها راهش بررسی صورت مالی شرکت است . تحلیل صورت مالی شرکتها کار نسبتا دقیق وفنی است .پس ازبررسی صورت مالی مشخص می شود، که گذشته شرکت از لحاظ قدرت فروش سرمایه وسوددهی چگونه بوده است و وضعیت آینده را می شود تخمین زد. نیاز به تحلیل صورتهای مالی کاملا ضروری است وبسیاری که در انتخاب خود متضرر می شوند، به دلیل توجه نکردن به صورت مالی شرکت می باشد

صورتهای مالی چند نوع است :

۱- ترازنامه

۲- صورتحساب سود و زیان و صورت حساب سود وزیان انباشته

۳- صورت سود و زیان جامع

۴- صورت گردش وجوه نقد

صورتهای مالی حسابرسی شده به صورت سالانه منتشر می شوند. البته به صورت میان دوره ای یعنی ۶ ماهه نیز صورتهای مالی برای اطلاع سهامداران منتشر می شود.

ترازنامه چیست؟

ترازنامه صورت مالی است که در آن دارایی های شرکت بدهی های شرکت وسرمایه (حقوق صاحبان سهام) ثبت است.

اطلاعات ترازنامه طبقه بندی خاص خود را دارد.مثلا اول دارایی ها ذکر می شود، بعد بدهی ها و درآخرحقوق صاحبان سهام. ترازنامه، برای سهامداران از این جهت با اهمیت است که معلوم میکند ، شرکت چه میزان دارایی ،چه میزان بدهی وسرمایه داردو بدین وسیله می توان قدرت شرکت را پیش بینی کرد .

صورتحساب سود و زیان چیست ؟

صورت حسابی می باشد که نشان میدهد شرکت مربوطه چقدر درآمد کسب کرده ، چه میزان هزینه داشته ودر نهایت چه مبلغ سود ویا زیان شناسایی کرده است . اهمیت این صورتحساب واضح است ، چرا که برای خرید سهام یک شرکت مهمترین مولفه سودآوری است .

سهامداران چگونه صورت سود و زیان را بررسی کنند؟

صورت سود و زیان مقایسه ای به همراه سایراطلاعات منبع اطلاعاتی خوبی ازوضعیت سودآوری شرکت به دست میدهد. درآمدها وهزینه های پیش بینی شده و مقایسه آن با همین موارد به صورت واقعی، محقق شدن ویا محقق نشدن وضعیت سودآوری پیش بینی شده وپوشش سود شرکت را نشان می دهد.

نسبت های مالی به چه معناست؟

نسبت ارزش های به دست آمده از صورت های مالی شرکت که برای بررسی سلامت شرکت وقیمت سهام آن به کار می رود. در میان نسبت های مالی، نسبت جاری، نسبت P/E، نسبت درآمد به دارایی، نسبت قیمت به ارزش دفتری، نسبت سود قبل از کسر ما لیات به فروش و نسبت آنی از مهم ترین نسبت ها هستند. ارقام حسابداری که ما را در رسیدن به این نسبت ها کمک می کنند ، عبارت اند از: ارزش دفتری، پوشش سود سهام، محصول فعلی، EPS وتغییر پذیری.

نسبت نقدینگی چیست؟

نسبت نقدینگی برابر است با وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش در بازار، به تعهدات وبدهی های جاری شرکت. این نسبت سرعت پرداخت دیون شرکت به بستانکاران رانشان می دهد.

نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش چیست؟

این نسبت برابر است با سود قبل از کسر مالیات تقسیم بر فروش خا لص ضرب در ١٠٠. این نسبت شاخص مناسبی برای نشان دادن کارایی شرکت است. اگر در مقایسه باسال های گذشته این نسبت کاهش یابد، بدین معنااست که هزینه های شرکت بالا رفته یا فروش آن کاهش یافته است. اگر این نسبت افزایش یابد ، بدین معناست که هزینه های شرکت نسبت به فروش کاهش یافته ویا فروش افزایش یافته است.

ارزش جاری بازار به چه معناست؟

ارزش بازار کل سهام منتشر شده از سوی شرکت به قیمت جاری در بازار سهام را ارزش جاری می نامیم .

قیمت بازار سهام به چه معناست؟

قیمت بازاری سهم آخرین قیمتی است که طبق گزارش های موجود آن سهم مورد معامله قرار گرفته است.

سهم بازار به چه معناست؟

سهم بازار شرکت، نشان دهنده سهم یا در صد فروش محصولات آن شرکت در مقایسه با کل فروش آن محصول توسط سهم تولید کنندگان است

ارایه درگاه پرداخت بانکی ePayBank.ir برای خرید و فروش کتابها و جوزات تحلیل تکنیکال بورس

تبلیغات خرید و فروش کتابها و جزوات بورس ، افزایش فروش و بهینه سازی سایت را میتوانید در MyCityAd.ir بصورت ستاره دار درج آگهی نمایید تا در وب مجازی ایران و جهان دیده شوید.