کارت نقدی

کارت نقدی درگاه پرداخت

کارت های نقدی ، کارتی می باشند که با اتصال به یک یا چند حساب مشتری امکان بهره مندی از خدمات متنوع را از طریق ابزار مختلف بانکداری الکترونیک فراهم می نمایند.

 • کارت نقدی درگاه پرداخت
 • کارت دانش آموزی
 • کارت خانواده

مزایای کارت های نقدی درگاه پرداخت

 • عدم نیاز به حمل و نقل فیزیکی پول
 • صرفه جویی در زمان و افزایش سرعت و دقت در عملیات پولی
 • صرفه جویی در هزینه ها
 • کاهش ریسک فقدان یا سرقت پول و افزایش ایمنی
 • خرید آسان و مطمئن
 • امکان پیگیری سریع اشتباهات و رفع مغایرت های احتمالی
 • از بین رفتنضریب خطاهای احتمالی انسانی
 • کاهش چشمگیر استفاده از اسکناس

کارت نقدی درگاه پرداخت

کارت نقدی درگاه پرداخت ابزاری است بسیار مناسب جهت برداشت و انتقال وجوه که بایستی به صورت ریالی صادر شود. ویژگی های کارت نقدی درگاه پرداخت عبارتند از :

 • در کلیه دستگاه های خود پرداز ATM، پایانه های فروش POS جهت پرداخت وجوه کالا و خدمات و دستگاه های PIN PAD جهت جا به جایی وجوه بین حسابها و …. قابل استفاده می باشد
 • کارت نقدی درگاه پرداخت عضو شتاب بوده و قابل استفاده در تمامی پایانه های بانک های عضو شتاب می باشد
 • کارت نقدی درگاه پرداخت از نوع کارت های مغناطیسی بوده و در هنگام استفاده از طریق نوار مغناطیسی به صورت Online با مرکز ارتباط برقرار می نماید
 • این کارت برای حساب های سپرده کوتاه مدت مشتریان در بانک خاص و مورد تایید درگاه پرداخت ، سپرده قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری  صادر می شود و میتواند با همه آنها مرتبط شود.
 • با کارت درگاه پرداخت میتوان از درگاه پرداخت اینترنتی بانک خدمات مختلفی مانند، پرداخت قبض، انتقال وجه کارت به کارت، خرید شارژ و … را دریافت نمود.

Debit card payment gateway

Cash cards , cards are connecting to one or more customer accounts possibility to benefit from a variety of services through electronic banking tools provide .

Debit card payment gateway
Student card.
Family Card
Card Payment Cash Benefits Portal

No need for physical transportation of money
Save time and increase the speed and efficiency of monetary operations
Save Costs
Reduce the risk of loss or theft of money and increase safety
Easy and secure shopping
The possibility of fast-track errors and eliminate possible discrepancies
Rftnzryb of human potential errors
Significantly reducing the use of paper money
Debit card payment gateway

Debit card payment gateway has a very good tool for removal and transfer of funds that must be issued to the Card . Debit card payment gateway features include:

All devices on ATMs ATM, POS terminals for payments of goods and services sold and PIN PAD devices for moving funds between accounts and can be used ….
Debit card payment gateway and members of acceleration can be used in all terminals momentum member banks are
Debit card payment gateway of magnetic cards and magnetic tape as when using the Online Contact Center will connect
It accounts for short-term deposits of customers in a bank approved payment gateway , credit unions, savings and loan deposits currently being exported and can be associated with all of them .
The USB port can be paid online payment gateway services such as banking , pay bills , transfer money from card to card , purchases charged and received .

 • کارت به کارت بانک سپه (144)