تسهیلات خرید وسایل نقلیه عمومی ساخت داخل

تسهیلات بانک شهر خرید وسایل نقلیه عمومی ساخت داخل

بانک شهر در راستای کمک به تامین وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری شامل اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلر و کانتینر اقدام به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت به متقاضیان این امر می نماید.

شرایط متقاضی:

  • داشتن سهیمه مجاز در بخش خدمات
  • وسائط نقلیه می بایستی به نام متقاضی ( شخص حقیقی یا حقوقی ) خریداری شود
  • تسهیلات پرداختی به هر متقاضی با توجه به قدرت بازپرداخت وی تعیین گردیده و اعطای تسهیلات از طریق صدور چک بانکی در وجه شرکت تولیدکننده یا نمایندگی های رسمی انجام می پذیرد.
  • اعطای تسهیلات موصوف برای وسائط نقلیه ساخت داخل می باشد، لکن اعطای این تسهیلات برای وسائط نقلیه ساخت خارج، صرفا در مناطق آزاد تجاری بلامانع می باشد
  • اعطای تسهیلات جهت وسائط نقلیه نو و دست اول قابل پرداخت بوده و وسائط نقلیه دست دوم مشمول استفاده از این تسهیلات نمی باشد.

مشخصات تسهیلات اعطایی بانک شهر جهت خرید نقلیه عمومی ساخت داخل:

سقف مبلغ پیشنهادی:

  • سهم بانک: معادل 80% مبلغ قیمت کالا حداکثر تا مبلغ 5000 میلیون ریال
  • مدت: حداکثر 36 ماه

ارایه درگاه پرداخت برای خرید و فروش وسائط نقلیه عمومی ساخت داخل و خارج از کشور با کیفیت عالی و پشتیبانی رایگان توسط ePayBank.ir

City Bank made ​​loans to purchase public transport

Applicant requirements :

Having allowed quota in the services sector
Vehicles should be the name of the applicant ( natural or legal person ) may be purchased
Credits given to each applicant ‘s ability to repay loans and grants as determined by the manufacturer or representing official issuing the Czech bank in favor of the do accepts.
He is granting facilities for domestically manufactured vehicles , but the granting of this facility for the manufacture of vehicles , is permitted only in free trade zones
Granting loans for new and used vehicles, second hand vehicles, the first payment and is not subject to the use of these facilities .
Profile of banks to buy public transport facilities domestic :

Roof Suggested Donation :

Bank ‘s share : 80% of the price up to a maximum amount of $ 5,000 million rials
Duration : Up to 36 months
Port offered to pay for the purchase and sale of domestic and overseas public transportation with high quality and free support by ePayBank.ir
City Bank money transfer, internet banking portal, city portal shopping Bank Mellat, free payment gateway, internet sales portal bank, get the port town of credit, buying a car, paying aryacoders port, ports, Iranian payments, bank payment gateway, payment gateway transport, ports payment to buy a car, buy a car payment gateway, payment gateway supply-demand, pay-selling car port, the nation’s payment gateway, payment gateway, national car sales