پنجره واحد تجاری

معرفی اجمالی «پنجره واحد تجاری»

 پنجره واحد، تسهیلاتی اسـت که از طریق آن ذی نفعان می توانند اطلاعات و اسناد استانداردشده را از طریق یک نقطه ورودی، پردازش و ذخیره کرده و از ایـن طریـق، تمامی صـادرات و واردات را انجـام داده و مدیریت کنند. این شـبکه یک محیط اسـتاندارد، پویا و یکپارچه برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی در سـطح کل زنجیره فراهم کرده که کاهش مفاسد اقتصادی و جلوگیری از ارائه اطلاعات و داده های تکراری، روان سـازی تجارت و تسریع در حمل و نقل کالا و خدمات را در پى دارد.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir  برای واحد های تجاری کسب و کار اینترنتی در فضای وب

اگر میخواهید میزان خرید و فروش در سایت خویش را افزایش دهید در MyCityAd.ir درج آگهی کنید

پنجره واحد تجاری یا همانsingle windowsاین امکان را فراهم می کند تا قسمت های درگیر در تجارت، اجازه قرار دادن اطلاعات و مستندات استاندارد شده را تنها از طریق یک نقطه ورودی واحد (یک پنجره) برای انجام تمام نیازهای متداول مربوط به تراکنش های تجاری داشته باشند. در این طرح، در صورتی که اطلاعات الکترونیکی باشد، تنها یکبار این اطلاعات وارد می شود و از دوباره کاری و ورود اطلاعات تکراری جلوگیری می شود. از مزایای استفاده از پنجره واحد تجاری، تسهیل تجارت، استانداردسازی اطلاعات،  مستندات، داده ها و تمرکز اطلاعات تجاری است و تسهیل به مفهوم واقعی در امر تجارت با ساده سازی و روان سازی رخ می دهد.

پنجره واحد یکی از طرح هایی است که مرکز تسهیل تجاری و توسعه تجارت الکترونیکی سازمان ملل به کشورها توصیه کرده است. اجرای طرح پنجره واحد دو منفعت هم راستا به همراه دارد:

1- با اجرای این طرح بازرگانان و شرکت های تجاری هزینه و زمان کمتری را صرف واردات و صادرات کالاهایشان می کنند.

2- دستگاه های اجرایی و نظارتی باتوجه به گردآوری آمار دقیق و روشن، در اعمال سیاست های نظارتی و اجرای قوانین، بهتر عمل خواهند کرد.بر اساس مطالعات انجام شده، حدود 60 فعالیت مهم باید صورت گیرد تا بتوان به طراحی نرم افزاری پنجره واحد دست یافت. برخی از این فعالیت ها مربوط به تصمیمات راهبردی است که باید با توافق سازمان های درگیر در صادرات و واردات اتخاذ شود؛ دسته دوم مربوط به مطالعات سازمانی و محیطی مثل مطالعات امکان پذیری، بررسی وضعیت IT در سازمان های درگیر و قوانین و مقررات است و گروه سوم نیز مطالعات فنی از جمله ایجاد قالب های استاندارد تبادل اطلاعات وطراحی هاى نرم افزاری را در بر مى گیرد. یکنواخت سازی داده ها در واقع به معنای جمع آوری و یکسان سازی تمام داده هایی است که دستگاه های مختلف برای انجام یک هدف مشترک از بازرگانان و شرکت ها دریافت کرده و بر اساس آن خدمت ارائه می دهند.

ادیفکت: ایران بیش از 10 سال است که به عضویت مرکز تسهیل تجاری و توسعه تجارت الکترونیک سازمان ملل درآمده است. این مرکز در یکی از مفاد توصیه ای خود به کشورها پیشنهاد کرده تا کمیته ای برای هماهنگی بین دستگاه های مختلفى که درگیر تجارت به ویژه صادرات و واردات هستند، تشکیل دهند. پس از گذشت چند سال ایران نیز اقدام به تشکیل چنین کمیته ای کرد که به طور اختصار ادیفکت نامیده مى شود و در آن نمایندگانى از اداره گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی و گروهی از کارشناسان خبره حضور دارند. از سه سال پیش نیز نهادهای دیگری از جمله بیمه مرکزی، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی ایران و وزارت راه نیز به این کمیته اضافه شدند. همچنین شرکت کشتیرانی جمهورى اسلامى ایران به دلیل آنکه بیش از 90 درصد تجارت جهانی توسط حمل و نقل دریایی انجام می شود، به عنوان عضو جدید پذیرفته شده است. برای اجرای طرح پنجره واحد باید یکپارچگی و پیوند بین فرآیندهای مرتبط با صادرات و واردات بر اساس فناوری اطلاعات (قالب های استاندارد و تبادل اطلاعات و همچنین یکنواختی داده ها) در دستگاه های ذی ربط انجام شود.

ایجاد مفاهیم تسهیل تجاری طی این سال ها یکی از مهم ترین وظایف کمیته ملی ادیفکت بوده است. به طوری که در چند سال اخیر تمایل دستگاه های مرتبط با حوزه صادرات و واردات به سمت رعایت استانداردهای هماهنگ و بین الملل بیشتر شده و از مجموعه فعالیت درون سازمانی به سطح ملی گرایش پیدا کرده است.در پایان باید بار دیگر این نکته را یادآور شد که نیاز به ساده سازی و همگون سازی اطلاعات مبادله شده بین تجار و بازرگانان و نهادهای دولتی، بخش کلیدی فرآیند تسهیل تجاری و یا همان توسعه تجارت الکترونیکی است و با اجرای صحیح «پنجره واحد تجاری» گام موثری در اجرای تحول اقتصادی برداشته خواهد شد.