یکپارچه سازی صفحه پرداخت

پرداخت الکترونیک سامان کیش

پذیرنده گرامی :

با توجه به دستور بانک مرکزی و شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ( شاپرک ) مبنی بر یکپارچه سازی صفحه پرداخت اینترنتی، بدینوسیله به اطلاع می رساند حداکثر ظرف 15 روز آینده نسبت به تغییر آدرس صفحه پرداخت اینترنتی سایت خود اقدام فرمایید.

لازم بذکر هست که تغییرات اعلامی از طرف Sep.ir در درگاه پرداخت ePayBank.ir انجام پذیرفته شده است و این اطلاعیه صرفا جهت آگاهی پذیرندگان گرامی در سایت درگاه بانکی منتشر می گردد.

آدرس صفحه پرداخت قدیم :

https://acquirer.samanepay.com/Payment.aspx

آدرس صفحه پرداخت جدید:

https://sep.shaparak.ir/Payment.aspx

در صورتی که وب مستر یا مدیر وب سایت یا کسب و کار اینترنتی هستید و در پیاده سازی یا راه اندازی درگاه پرداخت  الکترونیک شرکت سامان کیش یا PSP سامان سوال دارید میتوانید درخواست خود را با درگاه پرداخت ePayBank.ir مطرح سازید تا در زمینه انجام راهنمایی های لازمه خدمت شما ارایه گردد.

Saman Electronic Payment Creed

Dear recipient :

According to the Bank statement and electronic payment card network company ( Moth ) based on the integration of online payment page , will hereby notified within 15 days to change the address internet site PAYMENTPAGE Please take action.

It should be noted that the changes revealed Sep.ir port ePayBank.ir payment has been made ​​and this notice is merely to inform Dear acceptors Online Banking Portal is published .

The old payment page address :

https://acquirer.samanepay.com/Payment.aspx

New Payment Page URL :

https://sep.shaparak.ir/Payment.aspx

you must provide the service required .

Portal Script bank, bank payment gateway script Bank, Programmer PHP, Programming banking portal, change of address, change of address, the web service, Saman Saman Kish change the web service, purchasing paid script, buy source code, Saman Portal, a web portal service, payment gateway, payment gateway Moth, payment gateway setup, organized religion, organized religion payment source port, source port, bank, Moth, web portals, web services, paying, Saman Kish, payment gateway, payment gateway Moth, Moth, the central bank, change of address, Web Portal, Web Portal, Web payment service

  • https://sep shaparak ir/Payment aspx (33)
  • https://sep shaparak ir (30)
  • ساخت درگاه بانکی (25)
  • sep shaparak ir (24)
  • https://acquirer samanepay com/Payment aspx (18)
  • www sep shaparak ir (11)