انواع پرداخت الکترونیک

انواع دیگر پرداخت الکترونیک

 1.Cyber Cash سیستم 

این سیستم از یک مبادله تجاری دیجیتالی ساده استفاده می کند .اسـاس خـدمات آن ، مبـادلات ایمـن ، اختـصاصی و معتبـر مـی باشد.در این سیستم مکانیسمی ارائه می شود که در آن از تکنولوژی رمزنگاری جدید شامل کلیـدهای رمـز عمـومی و اختـصاصی و امضاء دیجیتالی. از طریق نرم افزار مخصوص سرویس دهنده و سرویس گیرنده استفاده می شود.

با عضویت در درگاه پرداخت ePayBank.ir برای سایت یا وبلاگ خویش میتوانید درگاه بانکی داشته باشید، برای عضویت کافیست به سایت درگاه پرداخت ePayBank.ir مراجعه نمایید.

اگر فروشگاه اینترنتی دارید میتوانید تبلیغات محصولات فروشگاهی خودتان را در MyCityAd.ir درج آگهی نمایید تا به صورت حرفه ای و با هزینه کمتر برای شما بازاریابی بصورت خودکار و مستمر انجام شود.

Cyber Cash از سال 1994 پایه ریزی شد و هدف موسسین آن همکاری با موسسات مالی و بازرگانان جهت ارائه سیـستم پرداخـت اینترنتی قابل قبول بود.

Cyber Cash نرم افزاری است که می بایست بر روی سایت فروشنده و کامپیوتر خریدار نصب شود.این نرم افزار از چند طریق قابـل تهیه می باشد.با بسته های نرم افزاری مرورگرهای اینترنت ارائه می شود.

بعضی از بانکهای بزرگ آن را بین مشتریان خود به صورت رایگان توزیع می کننـد و بـر روی CD یـا از طریـق دانلـود آن از سـایتwww.cybercash.com . قابل تهیه است

در این سیستم خریدار این نرم افزار را بر روی سیستم خود نصب کرده و مشخصات کارت اعتباری خود را در آن وارد می کند .پس از تأیید پرداخت این اطلاعات مستقیما بر روی سرویس دهنده فروشنده منتقل می گردد.

.2 سیستم مایکروسافت

مایکروسافت تجارت الکترونیکی را با اسـتفاده از بخـش مهمـی از سـایتهای Web شـرکتها همـوار سـاخته اسـت . امکانـات تجـارت الکترونیکی به صورت یکپارچه و سازگار در خانواده محصولات MsBack Office . ارائه شده است یکـی از نـرم افـزار هـا MicrosoftServer Site است که محیط وب جامعی را برای مدیریت پیشرفته تجارت الکترونیک از طریق سایت وب ارائه کرده است. نرم افزار Site Server شامل Commerce Server یک نرم افزار فروش در اینترنـت اسـت کـه در سـال 1996 مـورد قبـول هـزاران مشتری در کشورهای مختلف قرار گرفته است.

.E-Wallet 3 یا کیف الکترونیکی

استراتژی پرداخت E-Wallet مربوط به شرکت Card Master . است این شرکت چند نوع کیـف الکترونیکـی ارائـه کـرده اسـت کـه مشتریان بر اساس نیاز بازار می توانند از آنها استفاده کنند.

کیفهای الکترونیکی برنامه های نرم افزاری هستند که در کنار کامپیوتر شخصی صاحب کارت یا سرویس دهنده عضو یا ارائه کننـده خدمات شبکه نگهداری می شود . این برنامه شامل اطلاعات تمام پرداختهای ضروری ، صورتحسابها و حمل کالا به ازاء هر خریـد در شبکه است

کیف الکترونیکی همانند شکل شبکه ای کیف واقعی است . اطلاعات شخصی و پرداخت شما در جایی نگهداری می شـود تـا هنگـام  نیاز برای خرید چیزی در شبکه از آن استفاده کنید.کیف الکترونیکی شما را در پر کردن فرمهای سفارش شبکه ای کمک می کند و موجب سرعت عمل و سادگی کار خرید می گردد.

شما با دریافت یک E-Wallet کلیه مشخصات خود و کارت اعتباری خود را در آن ذخیره کرده و در صورت خرید از روی شـبکه ID کیف خود را وارد کرده و کلیه کارها به طور اتوماتیک انجام می گیرد.نمونه ای از این مدل را می توانید درPayDirect سایت Yahoo ملاحظه کنید.

علاوه بر پر کردن فرمهای سفارش ،کیفهای الکترونیکی کارهای بیشتری انجام می دهد . به عنوان مثال:

.1 نگهداری کلمه رمز برای سایتهای مختلف

.2 سابقه خریدها با کیف الکترونیکی

.3 نگهداری چندین آدرس حمل کالا

.4 نگهداری کتابچه راهنما

.5 تذکرات خودکار درباره فروش فوق العاده و تخفیف

روشهای پرداخت الکترونیک را بررسی کردیم ولی استفاده از این روشها در ایران تقریبا غیرممکن یا بسیار مشکل است :

 .1 استفاده از کارتهای اعتباری در ایران بسیار مشکل است.

.2 از نظر فرهنگ تجاری، خریدار این اعتماد را به فروشنده ندارد که مشخصات کارت اعتباری خود را به فروشنده بدهد و او بتو اند از آن برداشت کند.

.3 زیرساختهای حقوقی و قانونی برای رسیدگی به تخلف وجود ندارد.

.4 گرفتن کارت اعتباری بین المللی در ایران کاری بسیار دشوار است.

 .5 گرفتن Merchant ID شناسه مخصوص فروشنده یا بازرگان در ایران تقریبا غیر ممکن است.