انواع پرداخت الکترونیک

انواع دیگر پرداخت الكترونیك

 1.Cyber Cash سیستم 

این سیستم از یك مبادله تجاری دیجیتالی ساده استفاده می كند .اسـاس خـدمات آن ، مبـادلات ایمـن ، اختـصاصی و معتبـر مـی باشد.در این سیستم مكانیسمی ارائه می شود كه در آن از تكنولوژی رمزنگاری جدید شامل كلیـدهای رمـز عمـومی و اختـصاصی و امضاء دیجیتالی. از طریق نرم افزار مخصوص سرویس دهنده و سرویس گیرنده استفاده می شود.

با عضویت در درگاه پرداخت ePayBank.ir برای سایت یا وبلاگ خویش میتوانید درگاه بانکی داشته باشید، برای عضویت کافیست به سایت درگاه پرداخت ePayBank.ir مراجعه نمایید.

اگر فروشگاه اینترنتی دارید میتوانید تبلیغات محصولات فروشگاهی خودتان را در MyCityAd.ir درج آگهی نمایید تا به صورت حرفه ای و با هزینه کمتر برای شما بازاریابی بصورت خودکار و مستمر انجام شود.

Cyber Cash از سال 1994 پایه ریزی شد و هدف موسسین آن همكاری با موسسات مالی و بازرگانان جهت ارائه سیـستم پرداخـت اینترنتی قابل قبول بود.

Cyber Cash نرم افزاری است كه می بایست بر روی سایت فروشنده و كامپیوتر خریدار نصب شود.این نرم افزار از چند طریق قابـل تهیه می باشد.با بسته های نرم افزاری مرورگرهای اینترنت ارائه می شود.

بعضی از بانكهای بزرگ آن را بین مشتریان خود به صورت رایگان توزیع می كننـد و بـر روی CD یـا از طریـق دانلـود آن از سـایتwww.cybercash.com . قابل تهیه است

در این سیستم خریدار این نرم افزار را بر روی سیستم خود نصب كرده و مشخصات كارت اعتباری خود را در آن وارد می كند .پس از تأیید پرداخت این اطلاعات مستقیما بر روی سرویس دهنده فروشنده منتقل می گردد.

.2 سیستم مایكروسافت

مایكروسافت تجارت الكترونیكی را با اسـتفاده از بخـش مهمـی از سـایتهای Web شـركتها همـوار سـاخته اسـت . امكانـات تجـارت الكترونیكی به صورت یكپارچه و سازگار در خانواده محصولات MsBack Office . ارائه شده است یكـی از نـرم افـزار هـا MicrosoftServer Site است كه محیط وب جامعی را برای مدیریت پیشرفته تجارت الكترونیك از طریق سایت وب ارائه كرده است. نرم افزار Site Server شامل Commerce Server یك نرم افزار فروش در اینترنـت اسـت كـه در سـال 1996 مـورد قبـول هـزاران مشتری در كشورهای مختلف قرار گرفته است.

.E-Wallet 3 یا كیف الكترونیكی

استراتژی پرداخت E-Wallet مربوط به شركت Card Master . است این شركت چند نوع كیـف الكترونیكـی ارائـه كـرده اسـت كـه مشتریان بر اساس نیاز بازار می توانند از آنها استفاده كنند.

كیفهای الكترونیكی برنامه های نرم افزاری هستند كه در كنار كامپیوتر شخصی صاحب كارت یا سرویس دهنده عضو یا ارائه كننـده خدمات شبكه نگهداری می شود . این برنامه شامل اطلاعات تمام پرداختهای ضروری ، صورتحسابها و حمل كالا به ازاء هر خریـد در شبكه است

كیف الكترونیكی همانند شكل شبكه ای كیف واقعی است . اطلاعات شخصی و پرداخت شما در جایی نگهداری می شـود تـا هنگـام  نیاز برای خرید چیزی در شبكه از آن استفاده كنید.كیف الكترونیكی شما را در پر كردن فرمهای سفارش شبكه ای كمك می كند و موجب سرعت عمل و سادگی كار خرید می گردد.

شما با دریافت یك E-Wallet كلیه مشخصات خود و كارت اعتباری خود را در آن ذخیره كرده و در صورت خرید از روی شـبكه ID كیف خود را وارد كرده و كلیه كارها به طور اتوماتیك انجام می گیرد.نمونه ای از این مدل را می توانید درPayDirect سایت Yahoo ملاحظه كنید.

علاوه بر پر كردن فرمهای سفارش ،كیفهای الكترونیكی كارهای بیشتری انجام می دهد . به عنوان مثال:

.1 نگهداری كلمه رمز برای سایتهای مختلف

.2 سابقه خریدها با كیف الكترونیكی

.3 نگهداری چندین آدرس حمل كالا

.4 نگهداری كتابچه راهنما

.5 تذكرات خودكار درباره فروش فوق العاده و تخفیف

روشهای پرداخت الكترونیك را بررسی كردیم ولی استفاده از این روشها در ایران تقریبا غیرممكن یا بسیار مشكل است :

 .1 استفاده از كارتهای اعتباری در ایران بسیار مشكل است.

.2 از نظر فرهنگ تجاری، خریدار این اعتماد را به فروشنده ندارد كه مشخصات كارت اعتباری خود را به فروشنده بدهد و او بتو اند از آن برداشت كند.

.3 زیرساختهای حقوقی و قانونی برای رسیدگی به تخلف وجود ندارد.

.4 گرفتن كارت اعتباری بین المللی در ایران كاری بسیار دشوار است.

 .5 گرفتن Merchant ID شناسه مخصوص فروشنده یا بازرگان در ایران تقریبا غیر ممكن است.