ماه شوال و عید فطر

ماه شوال و عید فطر

عید قربان و عید فطر، دو عید از اعیاد بزرگ اسلامی است که پس از پایان یک دوره عبادت و پرستش و پس از انجام مراسم خاص مذهبی، برگزار می شود اولی پس پایان یک سلسله اعمال ویژه و مراسم حج که خود درسی است فراگیر و آموزنده و پس از یک دوره تمرین عملی در آموزشگاه صحرا و حج، انجام می گیرد و گوئی بشکرانه اعمال حج مراسم قربانی و انفاق همگانی ( فقیر و غنی ) را در شادی و سرور سهیم میسازد و دیگری عید فطر که پس از موفقیت در یک آزمایشگاه بزرگ روحی و جسمی، و انجام یک فریضه بزرگ الهی و پایان یک تمرین یکماهه زندگی ساز روزه، برگزار می شود.

و عید فطر نیز برنامه ویژه ای دارد که شکوه و سرور آن همه افراد خانواده های جامعه اسلامی اعم از بینوا و ثروتمند را فرا می گیرد.

مسلمانان همه ساله از آغاز ماه رمضان در پرتو یک ماه روزه و امساک، تمرین پیروزی بر هوا و هوس و خواهشها و عادات نفسانی می کنند و سپس در پایان ماه رمضان عید فطر را جشن می گیرند. این جشن پیروزی بر هواهای نفسانی و خواهشهایی که ریشه انواع مفاسد و گرفتاریهاست، می باشد.

افطار اجباری روز اول شوال، خود نشانه دیگری از اخلاص و تسلیم در برابر آفریدگار جهان است و نمایانگر این نکته که ما همگی دیروز با دهان روزه در مساجد و معابد به امتثال امر الهی می پرداختیم و امروز همگان با قیافه دیگری و پیش از افطار با شعار الله اکبر و لله الحمد بسوی خدا گام می سپاریم و سر تسلیم و بندگی به آستان او می سائیم و برای این موفقیت بزرگ و توفیق عبادت ویژه در طول یکماه، او را می ستائیم و تا دیروز بفرمان او امساک می کردیم و باز امروز، بفرمان او افطار می کنیم. و چه شکوهمند و فوق العاده است، این تسلیم و این جشن!

جالب تر آنکه این جشن با دو پیوند اصیل و سازنده آغاز می شود.

یکی پیوند خدا و آفریدگار جهان و دیگری پیوند با مردم و انسانها.

برگزاری نماز عید فطر انهم بصورت همگانی و جماعت در یک فضای باز با شعارهای روح پر، نمودار جلوه ای شکوهمند از پیوند خلق و توده ها، با خالق است و در عین حال نشان سپاسگزاری برای انجام وظیفه ای بس بزرگ.

و پرداخت زکات واجب نمودار انسان دوستی و نوعپروری و نشانه تحکیم پیوند با مستمندان و طبقه محروم است یعنی در این جشن مذهبی اگر محروم و بینوائی وجود داشته باشد با دست گیری و پرداخت حقوقش در شادی و سرور همگان سهیم می شود تا دلی ناشاد و محروم، در جامعه نباشد.

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان

با تقدیم احترام 

مدیریت درگاه پرداخت