ارائه خدمات پرداخت اینترنتی شاپرک

به گزارش روابط عمومی شاپرک، بر اساس سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق برنامه ریزی های انجام شده برای تمرکز و یکپارچه سازی نظام پرداخت کشور و با توجه به انجام این امر برای پایانه های فروش، کلیه پرداخت های اینترنتی از آذر ماه سال جاری در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» متمرکز و تراکنش های مذکور صرفا از طریق این شبکه انجام می شود. بنابراین پس از تاریخ فوق، پذیرش کلیه پرداخت های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک ها متوقف خواهد شد.

اجرای این طرح مستلزم فعالیتهای متنوع و متعدد در حوزه های زیر ساختی(فنی، امنیت و مقررات)، راهنمایی و توجیه پذیرندگان جهت آشنایی با شرایط پس از یکپارچه سازی، بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت می باشد.

برای جلوگیری از توقف یا اختلال در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی به پذیرندگان محترم ، هماهنگی های لازم بین بانکهای ارائه کننده این خدمت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک در دست اقدام می باشد. شایان ذکر است که یکی از مهم ترین تاثیرات این یکپارچه سازی بی نیازی از تعدد درگاههای پرداخت بوده و پذیرنده اینترنتی صرف نظر از بانک مورد نظر خود جهت واریز وجوه می تواند از بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز که فهرست آنها در سایت شاپرک موجود می باشد یکی را انتخاب نماید. در این شرایط کیفیت سرویس، عامل اصلی و تعیین کننده خواهد بود. یکی دیگر از نکات مهم در طرح یکپارچه سازی، ایجاد تمام صفحات پرداخت تحت دامنه shaparak.ir می باشد که مزیت آن سادگی در شناسایی صفحات پرداخت غیر واقعی خواهد بود. در این وضعیت کافی است دارندگان محترم کارت هنگام ورود به صفحه پرداخت، اطمینان حاصل نمایند که صفحه مورد نظر، یکی از زیر دامنه های این سایت می باشد. فرآیند دوران گذار از وضع موجود به وضع جدید (یکپارچه) هم اکنون آغاز گردیده و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز پذیرندگان و دارندگان کارت متعاقبا از طریق سایت شاپرک اعلام خواهد شد.

منبع: وب سایت شرکت شاپرک

http://pep.co.ir/index.aspx?siteid=86&pageid=860

کد خبر: ۱۳۸۲۳۲۸۶۸۱
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ ۱۶:۳۵

اطلاعات بیشتر در سایت ای پی بانک

Acceptors’s Internet Portal
Internet acceptor Bank Pasargad Electronic Payment Company
Notifies the
Current e-payment card network “Moth” and focused solely those transactions are done through these networks. So after the above date, accept all payments through banks will stop accelerating Internet network.

To avoid paying a cancellation or disruption of Internet services acceptors respected service provider arrangements between banks, companies under the Moth is paid.is the one to choose. In this context, quality of service, the main factor will be decisive. Another important aspect of the integration plan, make payment of all pages under the domain shaparak.ir easily identify pages that benefit payments would be unrealistic. It is enough respected holders of the card payment page upon arrival to ensure that the desired page, this site is a subdomain. The process of transition from the current state to a new state (CTS) has already begun and the additional information required by the site Moth acceptors and card holders will be announced later.

Source: Company Website Moth
Articles Code: 1382328681
28/07/1392 16:35

Above to inform you arrive, please change the below mentioned tips that are perfect attention please:

Internet address to connect to the internet port on the electronics payment company https://epayment.bankpasragad.com/ *** Bank Pasargad to https://pep.shaparak.ir/ *** will change.will.)
Settlement of all Internet portal implementation (after mid November 1392) The Internet standard for port Moth, a once-daily (morning after) will be.
Replace logo with logo Moth Bank Pasargad – Pasargad Bank Electronic Payment Portal acceptor site on the Internet (an email will be sent to all acceptors.)
Any change requests on the Internet, ranging from changing the port name, port and … 24 hours after the announcement and confirmation of the experts will be applied.
To do so, please click on this link and fill out the registration form.

The exact timing of these changes will be announced later.
Please read the above, please complete the form below to be announced.
Terminal code *

Website

You can always ask for more information or questions please contact number 02123502495 e-commerce unit.

Thank you for the time spent in this document, and wish you a good day….

This is the internet portals bill payment, online payment gateway bank bills, banking portal Moth, free payment gateway, internet payment gateway, payment gateway Moth, get paid to port, port to get paid online, get paid online portals, payment gateway How to Get Online tagged with shaparak.ir, payment services, payment services, Moth, Moth site, pay shaparak.ir, pay online on November 11, 1392 by admin published.

  • shaparak ir (294)
  • سایت شاپرک (245)
  • www shaparak ir (143)
  • درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی (93)
  • pep shaparak ir (51)
  • www shapark ir (24)
  • پرداخت اینترنتی مبینت (24)
  • شاپرک (22)
  • SHAPARAK (20)
  • پرداخت شاپرک (17)