سرویس و تراکنش Verification

سوالات:

1- بروز خطا در هنگام پرداخت ، مشکلی در روال تست ایجاد نمی کند. آیا این جمله درست است؟
2- سرویس Verification چیست ؟
3- تراکنش Verificationچگونه انجام میشود؟
4- آیا پاسخ تراکنش Verification بر روی Receipt Page می آید؟
5- ما یک صفحه طراحی کرده ایم و با استفاده از یک فرم با متد post ، تراکنش Verification را ارسال می کنیم ولی در جواب فقط یک رشته از اطلاعات برروی صفحه مرورگر خود مشاهده می کنیم.آیا اشکالی درکار ما وجود دارد؟

پاسخ ها:

1- بله، کاملا ، از آنجا که روال تست مستقل از محتوای منطقی داده های رد و بدل شده مابین سایت دامون و سایت پذیرنده طراحی شده است ، لذا به عنوان مثال هنگامی که خرید با مشکل مواجه شده و دکمه بازگشت به سایت زده می شود ، سایت فروشنده در مقدار x_respcode بجای مقدار لازم 1 ، مقدار 2 یا 3 را دریافت می کند ولی این عدد در روند تست و پیاده سازی منطق لازم ، خللی ایجاد نمی کند.

2- هنگامی که خریدار در صفحه پرداخت دامون اطلاعات کارت خود را وارد می کند و دکمه تایید را می فشارد ، صرف نظر از اینکه خرید او با موفقیت انجام شود و صفحه نهایی را مشاهده نماید و یا اینکه تراکنش وی با خطا مواجه شود و صفحه خطا را ببیند، این امکان که به سایت فروشنده بازگردد و پارامترهای مربوط به نتیجه خرید را به فروشنده منتقل کند برای وی مهیا شده و با فشردن دکمه “بازگشت به سایت فروشنده ” این کار صورت خواهد گرفت. متاسفانه بعضی از خریداران پس از نتیجه تراکنش ، این دکمه را نمی فشارند و یا در بعضی مواقع ارتباط آنها با اینترنت قطع می شود.در اینحالت پاسخ و نتیجه خرید به فروشنده و سایت او منتقل نمی شود و لذا یک عدم هماهنگی اطلاعات مابین 3 طرف خرید یعنی دامون ، سایت فروشنده و خریدار به وجود می آید.
جهت رفع این ناهماهنگی اطلاعات می بایستی مکانیزمی در نظر گرفته می شد. برای حالتی که تراکنش موفق بوده در بانکهایی نظیر ملت و … در این قسمت بدین صورت عمل می شود که اگر دکمه مذکور پس از مثلا 15 دقیقه فشرده نشود ، تراکنش اصلی را Reverse می کنند و پول را به حساب خریدار بر می گردانند ولیکن این روش معایبی دارد که در جای خود بیان خواهد شد و فقط به این نکته اشاره می کنیم که این کار به نوعی تلف کردن منابع و انرژی شبکه بانکی می باشد.در سیستم دامون پس از بررسی های لازم اینگونه عمل شده است که به فروشنده این امکان داده شده است تا پس از مدتی (time out ای که بسته به نظر فروشنده و به دلخواه او می باشد) اگر به ازای یک خرید مشخص جوابی از سایت دامون برایش ارسال نشد، این جواب را خودش از سایت دامون استعلام نماید. در ابتدای کار این استعلام فقط برای حالتی در نظر گرفته شده بود که تراکنشهای موفق را پوشش دهد و لیکن به علت مزیتهای بسیار زیاد آن ، این تراکنش به کلیه تراکنشهای خرید و صرفنظر از نتیجه تراکنش(موفق یا نا موفق)، تعمیم داده شده است.

3- برای انجام Verification بایستی ابتدا تراکنش خرید معادل آن یعنی تراکنش خریدی که قرار است استعلام شده و Verify شود از بین تراکنشهای سایت فروشنده انتخاب شود. این بدان معناست که بایستی تمامی فیلدهایی که در هنگام خرید و در تراکنش خرید برای دامون ارسال شده بودند ، بازیابی شده و دقیقا همان تراکنش خرید و با همان امضاء سابق این بار برای سرویس ، Verification دامون ارسال شدند.در صورتیکه مشکلی در ارسال این پارامترها نباشد ، دامون تراکنش مذکور را بررسی نموده و پاسخ را برروی همان request (درخواست)، ارسال می نماید.

4- خیر . پاسخ تراکنش Verification بر روی همان درخواست ارسال می شود و برروی Receipt Page فرستاده نمی شود.

5- خیر ! شما درست می بینید. این همان بیان پاسخ سوال 9 و سوال 10 می باشد. یعنی پاسخ برروی همان درخواست ارسال شده است. ممکن است این نوع پاسخ در نظر برخی دوستان آشنا نباشد و ندانند که چگونه بایستی با آن برخورد کنند چون آنها احتیاج دارند که مقادیر مندرج در آن رشته را بتوانند بازیابی کرده و بر اساس آنها DataBase خود را Update نمایند.در واقع در این حالت به دلیل امنیت سایت دامون به جهت داشتن SSL پاسخ بر روی همان درخواست ارسال شده است و برای دریافت این رشته و استفاده از محتوای اطلاعاتی آن بایستی از یک روش متفاوتی نسبت به روالهای عادی درخواست-پاسخ وب استفاده نمود.

 

 

Questions:
1 – error during the payment, the test procedure does not cause any problems. Is this statement true?
2 – What is Verification Service?
3 – Transaction Verification What is being done?
4 – Transaction Verification on Receipt Page is the answer?
5 – We have designed a page using a form with method post, we’ll send Transaction Verification
But the answer is just a string of data we’re seeing on your browser. Whether there is something wrong with our work?

Answers:

Damon’s purchase, the buyer and seller are created as site.
To resolve this inconsistency, information should be considered in the mechanism. To state that the transaction was successful in nations such as banks and …The seller seems to be his favorite) If you answer site for a shopping Damon did not send him the answer to his inquiry Damon sites..

3 – Verification must first purchase transaction for the purchase transaction, which is equivalent to Verify queries and transactions from the vendor’s site selection.If the transaction Damon and answers on the review of the request (request) can be sent.

4 – No. Verification Transaction Reply will be posted on the request and will not be sent on the Receipt Page.

5 – No! You can see it. It is expressed in response to Question 9 and Question 10. The answers on the application has been sent.