تسهیلات طرح مسکن مهر

تسهیلات طرح مسکن مهر بانک مسکن

مشتریان گرامی بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در بخش مسکن همگام با سیاستهای دولت با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه در ایجاد سرپناه و تولید مسکن مناسب و ارزان قیمت، تسهیلات طرح مهر را در قالب مشارکت مدنی و ساخت با توجه به شرایط و ضوابط مقرر به متقاضیان اعطا می نماید.

تسهیلات مشارکت مدنی طی دو قرارداد با عناوین تسهیلات آماده سازی و تسهیلات ساخت طرح مسکن مهر با توجه به تعداد واحدهای احداثی به متقاضیان معرفی شده از سوی نهادهای معرفی کننده اعطا می شود.

نهادهای معرفی کننده

  1. سازمان مسکن و شهرسازی استان ها ( در شهرهای بالای 25 هزار نفر )
  2. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( در شهرهای زیر 25 هزار نفر )

شرکت عمران شهرهای جدید ( در شهرهای جدید)

Mehr Housing Project Facilities Housing Bank

statutory criteria to be granted to the applicants .
Introduces institutions
Housing and Urban Development (in the top 25 cities in thousands)
Housing Foundation of Islamic Revolution ( in the following cities in 25 thousand )

New City Development Corporation ( New Cities )

Online Payment Portal Housing Bank Housing Bank, Mehr Housing, Project Facilities, specialized banks, mortgage banks, manufacturing facilities housing project Mehr Mehr housing project facilities, facilities for the housing project Mehr Housing Bank, Housing Bank seal housing facilities, manufactured housing, affordable housing plan , Mehr housing project, housing project Mehr housing Bank, housing, affordable housing, Online Payment